University of the West of Scotland

Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

UWS er blant dei største universiteta i Skottland og har stolte tradisjonar som går over 100 år tilbake i tid. UWS har seks "academic schools" fordelt på fire campuser i Ayr, Dumfries, Hamilton and Paisley (UiS-studentane vil vera tilknytta Paisley campus). Det breie fagtilbodet gjer at både mange britiske og internasjonale studentar studerer ved UWS, og universitetet rangerer høgt på kåringar over studenttilfredshet. UWS har rundt 16.000 studentar totalt og blant desse er det rundt 1500 internasjonale studentar som kjem frå over 70 land.

NB: Avtalen med University West of Scotland (UWS) er ein Erasmus+-avtale som truleg blir påverka av utfallet av Brexit. Dersom du er interessert i å reise til UWS så ber vi deg ta kontakt med Internasjonal seksjon via utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen snarast for veiledning.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskapar

Studentar som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikkje oppfyller kravet vil få tilbud om eit gratis online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer

Ingen karakterkrav.

Antal utvekslingsplassar totalt

4 studentar frå bachelor- og masterprogrammet i økonomi og adminstrasjon kvart semester.

Informasjon om skulepengar

Studentar som reiser på Erasmus+-utveksling er fritekne for skulepengar ved ved UWS.

Moglegheit for stipend

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

NB. Utfallet av Brexit kan endre dette. Ta kontakt med Internasjonal seksjon for meir informasjon.

Semesterorganisering

Haustsemester: medio september - medio desember (eigen ordning for utvekslingstudentar).

Vårsemester: medio januar - medio juni.

Val av emne

Studiepoeng i utlandet

1 ScotCAT = 0,5 ECTS credit (studiepoeng). 60 ScotCAT credits tilsvarer eit semester fulltidsstudium i Noreg.

Bustad

Studentar får bistand frå UWS til å finne bolig.

Fleire spørsmål?