Hopp til hovedinnhold

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Publisert: Endret:
– Ikke mist motet første året på sykepleierstudiet, sier UiS-alumn Ingvild Trana.
  • Navn: Ingvil Trana
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: LAR-behandler/individuell terapeut i Helse Stavanger, Klinikk for avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Hva studerte du på UiS og når? Bachelor i sykepleie 2013-2016 og Master i rus- og psykisk helsearbeid 2017-2020

Hvorfor valgte du å studere sykepleie ved Universitetet i Stavanger?  

Jeg hadde jobbet i oljebransjen og i ØKOKRIM i over 20 år med både saksbehandling, informasjon og administrative oppgaver. Jeg hadde bachelor i media og kommunikasjon fra før og lang administrativ erfaring fra mange private bransjer. Etter mange år var jeg lei og hadde lyst å jobbe med et nytt felt, og å kombinere min erfaring med helse. Jeg bodde i Oslo på den tiden og hadde lyst på jobb som rådgiver i Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet eller lignende. Da må en ha helseutdanning i tillegg, så jeg flyttet midlertidig til Stavanger og tok en bachelorgrad i sykepleie og senere master i rus- og psykisk helsearbeid på UIS.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?  

Jeg var glad det var flere som meg som godt voksne valgte å ta ny bachelor! Det var et godt miljø på tvers av store aldersforskjeller.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?  

Kunnskapene i anatomi og psykisk helse. Jeg ble også ferdig med master i rus- og psykisk helsearbeid i høsten 2020 som jeg har studert deltid ved siden av jobb.  Som LAR-behandler har jeg ansvar for ca. 25 pasienter. Dette arbeidet innebærer oppfølging av pasientens somatiske og psykiske helse, oppfølging til årskontroller, kognitiv terapi for angst og depresjon, støttesamtaler, utarbeide kriseplan, ansvarsgruppemøter. Jeg inngår også i tverrfaglige og tverretatlige samarbeid med helse- og velferdskontor, NAV, fastlegen med flere.

Hva liker du best med jobben din?  

Kontakten med pasientene, variasjonen i arbeidet, tempoet, meningsfullt, variasjon av administrative oppgaver og pasientkontakt, fagligheten, gode kollegar, selvstendighet og frihet i jobben.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?  

  • Ikke mist motet første året på sykepleierstudiet - det er helt normalt å føle på at du av og til har valgt feil!
  • Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter og du kan velge i mange spennende jobber! 
  • Du får mange muligheter for videreutdanning i forskjellige retninger, samt å kunne dra utenlands på oppdrag med Leger uten grenser, forsvaret eller andre organisasjoner.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

UiS-alumn og siviløkonom: Ha det gøy!

– Gode karakterer, nettverk og studierelevant arbeidserfaring er viktig for deg som vil ha en jobb der du virkelig får n...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kristisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, k...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...

Jobber som regissør og fotograf

Stian Skjerping har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå som regissør og fotograf i Screen St...

Advokatfullmektig i Schjødt

Mathias Anker Paulsen husker tilbake til studietiden sin på UiS som spennende, kjekk og nyttig. I dag jobber han som adv...

Hvordan styrke helsetilbudet til ungdommer i distriktene?

Som del av masteroppgaven i helsesykepleie har Elisabeth Cecilia Marcussen undersøkt hvordan man kan sikre gode tjeneste...

Bli med i UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videre...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Statsvitar Mikkjell jobbar som journalist

– Politikk gjennomsyrar kvardagen som journalist, seier UiS-alumn og statsvitar Mikkjell Lønning. Han er journalist i Jæ...

Jobber med banksikkerhet

Alumn Ingrid Ringdal jobber med informasjonssikkerhet og IT-risikostyring i finansbransjen. Hun råder studenter til å st...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...