Hopp til hovedinnhold

Veiledning til datahåndtering i studiehverdagen

Som student er du en viktig del av arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiS.

Publisert: Endret:

Studenter ved UiS har ansvar for så gjøre seg kjent med og overholde de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for informasjonssikkerhet, herunder IKT-reglementet og reglement for informasjonssikkerhet og personvern

For spesifikk veiledning til oppgaveskriving henvises det til denne veileder

Ditt ansvar for lagring

Det aller viktigste er at du lagrer, bearbeider og deler filer og data på en sikker måte. Det er dataens innhold som bestemmer hvor informasjonen kan lagres.

Dette gjør du i tre trinn:

1. Kartlegg hvilke typer informasjon, filer og data du skal lagre og bearbeide.

2. Finn ut hvilken klassifisering som gjelder for denne informasjonen.

3. Se i lagringsguiden for passende verktøy til håndtering av dine data.

Husk at sikker lagring og håndtering av dine data er med til å sikre at uønskede ikke får innsyn eller kan manipulere dine data. Det kan også være med til å sikre tilgjengeligheten av dine data slik at du ikke mister dine data hvis du egen maskin skulle bli ødelagt eller stjålet.

Her er dessuten noen enkle regler for god hygiene i den digitale verden under din studietid:

  • Bruk sterke passord (+8 tegn).
  • Ikke del brukere og innlogging med andre.
  • Lås din skjerm HVER gang du går fra din maskin.
  • Bruk din UiS OneDrive konto for lagring fremfor lokal lagring.
  • Har du tilgang til sikre områder (eks. lab) med ditt adgangskort har du også ansvar for at uidentifiserte personer ikke følger med deg inn.
  • Deler du informasjon med andre er det viktig at de også følger lagringsguiden.
  • Ha en aktiv og oppdatert antivirus og brannmur.
  • Det anbefales å ha fullkryptert lokaldisk, se veiledning her for WIN og MAC.