Hopp til hovedinnhold

Velferdsforskningsseminar: Prosjektutvikling, forskningsdesign og søknadsutforming

Fredag 10. september 2021 kl. 09.00–13.00, Zoom. Nettverk for velferdsforskning inviterer til seminaret "Prosjektutvikling, forskningsdesign og søknadsutforming. "Strategiske prioriteringer"."

Publisert: Endret:

På dette seminaret, som er en del av Nettverk for velferdsforsknings seminarrekke, vil vi gå gjennom sentrale utlysninger for velferdsområdet og se på prioriteringer og strategisk grunnlag for utlysningene. Vi ser nærmere på fire av Norges Forskningsråds porteføljeplaner som har særlig relevans for velferdsforskere:

I tillegg vil vi gå inn i Barn og Unge 21-strategien og EUs niende rammeprogram Horisont Europa.

Program:

Kl. 09.00–10.30:

Velkommen ved Ingunn T. Ellingsen, leder nettverk for velferdsforskning

Porteføljegjennomgang:

Utdanning og Kompetanse + Helse

Ved Professor Geir Skeie og professor Hildegunn Fandrem.

Velferd, Kultur og Samfunn + Demokrati, Styring og Fornyelse

Ved professor Hildegunn Sagvaag og førsteamanuensis Anne Schanche Selbekk.

Kommentar

Ved tidligere seniorrådgiver ved Norges forskningsråd Steinar Kristiansen.

Kl. 10.30–10.45:

Skjermpause og beinstrekk

Kl. 10.45–11.45:

Barn og Unge 21-strategien

Ved førsteamanuensis Hulda Mjøll Gunnarsdottir

Barn og Unge 21

Noen tilbakeskuende og framtidsrettede betraktninger ved Steinar Kristiansen

Kl. 11.45–12.00:

Skjermpause og beinstrekk

Kl. 12.00–13.00:

EU Horizon (in English)

Ved professor Sarah Hean

Felles oppsummering, spørsmål og avrunding.

Lenke til seminaret:

https://stavanger.zoom.us/j/63736957329?pwd=TjJHNFEwQkN2ZEZ6dGhvdnhWWVp5QT09

Meeting ID: 637 3695 7329

Password: 214466

Om seminarrekken

Nettverk for velferdsforskning i samarbeid med Forskningsavdelingen arrangerer høsten 2021 en seminarrekke om velferdsforskning og søknadsutforming. Målgruppen er forskere knyttet til nettverket og nettverkets medlemsinstitusjoner, og som er opptatt av ulike typer velferdsspørsmål og velferdsområder. Tverrfaglig og tverrsektoriell forskning er sentralt i velferdsforskning, og Nettverket ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av disipliner og fagmiljøer, og ikke minst stimulere til velferdsforskning som bidrar til ny kunnskap! –

Seminarrekken vil i første omgang avholdes som webinarer, men med noen fysiske delseminarer underveis.

Øvrige seminarer som inngår i seminarrekken:

  • 28. september kl. 09.00–13.00: Forskningsledelse, prosjektdesign og samarbeid – rolle og ansvar.
  • 25. oktober kl. 09.00–12.00: Brukermedvirkning i forskning – muligheter og potensielle interessekonflikter.
  • 26. oktober kl. 09.00–13.00: Etikk og personvern.
  • 10. november 09.00–12.00: Metode, empiri og evidenskunnskap (effektstudier).
  • 11. november kl. 09.00–13.00: Evalueringsforskning (fysisk seminar).
  • 23. november kl. 09.00–13.30: Kvalitetskrav og evalueringskriterier.
  • 29. november – 10. februar: Mulighet for individuell oppfølging. Det tas også sikte på å arrangere skriveseminar på Sola Strandhotell i desember 2021.