Hopp til hovedinnhold

Velferdsuniversitetet: Velferd for eldre

Fredag 2. desember 2022 kl. 09:00-11:00,
Dataverkstedet,
KE-A259.

Få med deg faglig innlegg og samtale om velferd for eldre.

Publisert: Endret:

Velferd for eldre

Nettverk for velferdsforskning og Universitetsbiblioteket i Stavanger inviterer til morgenseminar om velferd for eldre. Start fredagen med en kaffekopp og faglig påfyll sammen med andre velferdsinteresserte!

Leve hele livet er en kvalitetsreform med mål om at eldre skal få bedre hjelp og støtte. Hvordan kan vi best sikre at eldre får gode velferdstilbud, og hvilke utfordringer gjør seg gjeldende i dagens eldreomsorg? Kan nye innovative løsninger bidra til kvalitativt gode tjenestetilbud for en bedre alderdom?

Poster for Velferdsuniversitetet med portrett av tre damer og en mann

Innledere:

 • "Hvordan kan e-helse bidra til eldres deltagelse i behandling og god samhandling med helsetjenestene?"
  Hilde Marie Hunsbedt Fjellså, stipendiat, Avdeling for Folkehelse, UiS
 • "Tverrfaglig kartlegging av hjemmeboende eldres helse – et helsefremmende tiltak som kan bidra at den eldre får flere gode dager hjemme?"
  Marianne Storm, professor, Avdeling for Folkehelse og leder av PARTAKE programområde for forskning, UiS
 • "SmartJournal – et verktøy for bedre munnhelse hos sykehjemsbeboere"
  Elisabeth Lind Melbye, seniorforsker, Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Rogaland.
 • "Kjøleskap og ensomhet – måltidets betydning for eldre"
  Kai Victor Myrnes-Hansen, professor, Hotellhøgskolen, UiS
Morgenwebinar kl 9-11

Du kan bli med på dette arrangementet fysisk eller digitalt. Arrangement finner sted i Dataverkstedet på biblioteket Ullandhaug. Du kan også følge arrangementet digitalt i Zoom.

Sted

Dataverkstedet, KE-A259 Universitetsbiblioteket, UiS

Bli med i Zoom

Følg linken for å delta digitalt Passord: 739364

Velferdsuniversitetet

Velferdsuniversitetet er en åpen arena for kunnskapsdeling, dialog og kritisk refleksjon omkring velferdsutfordringer og spørsmål som springer ut av forskning på velferdsområdet. Målet er å skape en plass der forskere, praktikere og andre interesserte kan møtes til faglig innsikter og dialog. Velferdsuniversitetet er et samarbeid mellom Nettverk for velferdsforskning og Universitetetsbiblioteket ved UIS.

Følgende institusjoner er medlemmer av nettverk for velferdsforskning: Universitetet i Stavanger, VID vitenskapelige høgskole, NORCE, NAV-Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland.