Hopp til hovedinnhold

Viktig korona-info ved UiS

UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester og følger de samme smittevernrådene som ellers i samfunnet. Her får du oversikt over hva som gjelder på universitetet.

Publisert: Endret:

For studenter

Her finner du spørsmål og svar for studenter om koronasituasjonen ved UiS. Hvis du er bekreftet smittet, vennligst ring 417 75 566.

Oppdatert 6. november 2020

Det er svært viktig for UiS å vite når studenter er bekreftet smittet for å forebygge ytterligere spredning. Ring derfor 417 75 566, hvis du er bekreftet smittet.

Formålet med dette er at UiS sikrer at smittevernkontoret har fått denne informasjonen og at UiS får råd for videre smittevernarbeid. Informasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven artikkel 6-1-(e)

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at du er smittet.

Kontakt Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom på tlf 116 117.

Vi anbefaler at man enten går, sykler eller kjører bil til campus. Bruk munnbind dersom du må bruke buss, tog, båt eller taxi.
Se Folkehelseinstituttets råd til passasjerer

 • Sett deg inn i vår smittevernsinstruks for undervisningsrom og auditorier før du ankommer UiS.
 • Hold avstand og unngå kø: Alle som kommer til UiS sine campuser må vise hensyn og holde avstand til andre, og ellers følge våre smittevernregler.
 • Digital studentekspedisjon: Du kan også benytte deg av digital studentekspedisjon dersom du skal søke om tilrettelegging ved eksamen, endring av utdanningsplan m.m. 
 • Send oss en e-post. Du kan bruke følgende e-postadresser:
  *Studentekspedisjon (for spørsmål om studentbetaling/studentkort/generelle spørsmål): studeksp@uis.no
  *Studieveiledning (for spørsmål om studievalg/reglementer og grader/tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne): studieveiledning@uis.no
  *Studentweb (for spørsmål om utdanningsplaner/semesterregistrering): studentweb-hjelp@uis.no
 • *IT-hjelp (hvis problemer med å aktivere IT-bruker): it-hjelp@uis.no

Alle må følge råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

Har du spørsmål om smittevern som ikke er besvart her, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Alle eksamener høstsemesteret 2020 skal gjennomføres som digitale hjemme-eksamener. Studentene får oppdatert informasjon om eksamen i Canvas. 

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Høstsemesteret 2020 er en blanding av digital og fysisk undervisning.
Lesesaler er åpne med begrenset tilgang og kapasitet. 
Hold deg oppdatert i Canvas om oppdateringer i undervisningsopplegget.

Ved digital undervisning bruker du egen pc og kobler deg til nettet hjemmefra. Digital undervisning blir anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.
Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

Her finner du åpningstider for alle bibliotekene. Leseplass på biblioteket må bestilles på forhånd, opptil en uke fram i tid. Kurs og veiledning foregår hovedsakelig digitalt.

Ta kontakt med Studentsamskipnaden i Stavanger – SiS Bolig.

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.
Gjennomføring av praksis for studenter risikovurderes av fakultetene. Studenter får nærmere informasjon i emnet i Canvas.   

Internasjonale studenter som er ved UiS må forholde seg til samme informasjon som blir gitt til alle studenter på våre campuser. Eventuelt må du følge råd fra din hjemmeinstitusjon (dersom du er utvekslingsstudent) eller hjemlandet ditt.  UiS tar i all hovedsak opp internasjonale gradsstudenter høsten 2020. Studentene får et digitalt undervisningstilbud fram til de har mulighet til å komme til Norge. Utveksling (semesteropphold) er kansellert.

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær ved obligatorisk undervisning/aktivitet og eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. Dersom du ikke klarer å skaffe en legeerklæring på forhold knyttet til koronaviruset, må du legge ved en egenmelding/ forklaring.

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet eller eksamen grunnet karantene/sykdom skal du søke om gyldig fravær ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen.

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

På Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

Følg med på hvilke ordninger som gjelder på Lånekassens nettsider.


Har du spørsmål du ikke finner svar på her? 

Benytt dette skjemaet for å ta kontakt i Digital studentekspedisjon

Smitteverninstruks for opphold på campus

Universitetet følger de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet. Alle som oppholder seg på campus må i tillegg sette seg inn i smitteverninstruks for UiS.

Studenter og ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse og å følge de smitteverntiltak som gjelder til enhver tid. Alle må følge Folkehelseinstituttets sine instruksjoner for smittevern.

UiS har tilrettelagt for at alle skal kunne holde minst én meter avstand i de fleste undervisningssituasjoner, og følgende gjelder for undervisningsrom og auditorier:

 • Alle spriter hendene før de går inn i undervisningsrommet. Dispensere står ved inngangen, og flasker med håndsprit finnes i rommet.
 • Ingen benytter de setene som er sperret av.
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før forelesning. Servietter ligger ved inngang.
 • Unngå kø når du går inn og ut av rom.

Dersom du fortsatt føler deg utrygg og ønsker ytterligere tiltak ut over dette, kan du vurdere å bruke munnbind i den tiden du oppholder deg på campus. Da må du selv anskaffe munnbind, som også kan kjøpes i SiS Bok eller SiS-kafeene. I undervisningssituasjoner hvor fakultetet ditt har valgt å anbefale eller kreve bruk av munnbind, vil du få munnbind tildelt.

Når du skal bruke munnbind er det viktig at du bruker det riktig. Se korrekt bruk av medisinsk munnbind og korrekt bruk av tøymunnbind.

Smittevernsinstruks for forelesere

 • Foreleser har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 • Forelesere tar ansvar for påminnelse av gjeldene smitteverninstruks for undervisningsrom og auditorier.

Smittevernsinstruks for møteledere

 • Møteleder har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før møtet. Servietter ligger tilgjengelig. 

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på tlf 976 96 442. 

Sikresiden.no
UH-sektorens beredskapsside med informasjon om koronapandemien.

Åpningstider og transport

UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester. Åpningstider i alle bygg er kl. 7.45 – 20.00. Her finner du mer informasjon om transport og åpningstider.

Etter stengetid trenger du adgangskort for å komme inn i bygningene.

Transport
Vi anbefaler at man enten går, sykler eller kjører bil til campus. Om kollektivtransport må benyttes, bør rushtiden unngås, og Folkehelseinstituttets råd til passasjerer må overholdes.

SiS kafé
Her finner du åpningstider til kafeene på campus.

SiS bokhandel
Åpningstider er hver ukedag mellom 9 og 15.

Bibliotek
Her finner du åpningstider for alle bibliotekene. Leseplass på biblioteket må bestilles på forhånd, opptil en uke fram i tid. Kurs og veiledning foregår hovedsakelig digitalt.

Arkeologisk museum
Se åpningstider til museet.

For ansatte

Samleside for ansatte om koronasituasjonen.

UiS intranett finner du en samleside om koronasituasjonen. Du får tilgang med Feide-pålogging.