Hopp til hovedinnhold

Viktig korona-info ved UiS

UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester og følger de samme smittevernrådene som ellers i samfunnet. Her får du oversikt over hva som gjelder på universitetet.

Publisert: Endret:

For studenter

Her finner du spørsmål og svar for studenter om koronasituasjonen ved UiS. Hvis du er bekreftet smittet, vennligst ring 417 75 566.

Oppdatert 19. januar 2021

Etter nye føringer fra nasjonale og lokale myndigheter 18. januar har UiS vurdert tiltak for undervisning og tilstedeværelse på ny. Fra uke 4 vil følgende være gjeldende:

Digital undervisning skal brukes der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer skal være digitale, og større forelesninger og sammenkomster skal unngås.

For enkelte studentgrupper vil det imidlertid bli gitt mulighet for fysisk undervisning fra uke 4. Dette vil spesielt gjelde studenter som har behov for laboratorier, verksted og andre spesialrom for å opprettholde progresjon i studiet. Disse studentene vil få melding om dette fra sitt studieprogram i rimelig tid i forkant. UiS oppfordrer alle studentene til å følge med på Canvas framover for informasjon om undervisningen.

Undervisning våren 2021 er tenkt gjennomført som en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus, så snart smittesituasjonen tillater det.

Når det gjelder praksis, legger Kunnskapsdepartementet til grunn at det skal gjennomføres så langt det er mulig i vårsemesteret.

Lesesaler er åpne med begrenset tilgang og kapasitet. 

Ved digital undervisning bruker du egen pc og kobler deg til nettet hjemmefra. Digital undervisning blir anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.
Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

Hovedregelen er at eksamen våren 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. Studenter må følge med på Canvas for mer informasjon.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksis skal gjennomføres så langt det er mulig.

Gjennomføring av praksis for studenter risikovurderes av fakultetene. Studenter får nærmere informasjon i emnet i Canvas.   

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.

Informasjon til studenter i praksis i lærerutdanninger.

Det er svært viktig for UiS å vite når studenter er bekreftet smittet for å forebygge ytterligere spredning. Ring derfor 417 75 566, hvis du er bekreftet smittet.

Formålet med dette er at UiS sikrer at smittevernkontoret har fått denne informasjonen og at UiS får råd for videre smittevernarbeid. Informasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven artikkel 6-1-(e)

Hvis du mistenker at du er smittet på grunn av nyoppståtte luftveissymptomer, eller dersom du har ankommet Norge fra et rødt land i løpet av de siste 10 dagene, bør du teste deg for koronavirus. Sjekk om du trenger en test på koronasjekk.no

For å avtale time for testing kan du ringe koronatelefonen på 51 91 40 30 eller ta kontakt med fastlegen din. Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, trenger du ikke en vurdering fra fastlegen først. Det samme gjelder hvis du er nærkontakt til en bekreftet smittet person, eller etter reise i et rødt land de siste ti dagene.

Du kan også bestille time elektronisk på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær ved obligatorisk undervisning/aktivitet og eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. Dersom du ikke klarer å skaffe en legeerklæring på forhold knyttet til koronaviruset, må du legge ved en egenmelding/ forklaring.

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet eller eksamen grunnet karantene/sykdom skal du søke om gyldig fravær ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen.

 • Sett deg inn i vår smittevernsinstruks for undervisningsrom og auditorier før du ankommer UiS.
 • Hold avstand og unngå kø: Alle som kommer til UiS sine campuser må vise hensyn og holde avstand til andre, og ellers følge våre smittevernregler.
 • Munnbind: Vi anbefaler bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde en avstand på minimum en meter.
 • Digital studentekspedisjon: Du kan også benytte deg av digital studentekspedisjon dersom du skal søke om tilrettelegging ved eksamen, endring av utdanningsplan m.m. 
 • Send oss en e-post. Du kan bruke følgende e-postadresser:
  *Studentekspedisjon (for spørsmål om studentbetaling/studentkort/generelle spørsmål): studeksp@uis.no
  *Studieveiledning (for spørsmål om studievalg/reglementer og grader/tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne): studieveiledning@uis.no
  *Studentweb (for spørsmål om utdanningsplaner/semesterregistrering): studentweb-hjelp@uis.no
 • *IT-hjelp (hvis problemer med å aktivere IT-bruker): it-hjelp@uis.no

Alle må følge råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

Har du spørsmål om smittevern som ikke er besvart her, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Studentens beste i Stavanger (SiS) har samtaletilbud for studenter du kan benytte deg av.

Hvis du trenger psykiatrisk sykepleier, ring Stavanger legevakt (116 117) og avtal time
Fastlegen kan også henvise deg videre til relevante tilbud

Ved selvmordsfare kan du ringe:
51 51 59 59: TIPS-telefonen, Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser, hverdager 8-15
22 40 00 40: Kirkens SOS (laveste terskel for hjelp, tilgjengelig 24 timer i døgnet)

Her finner du åpningstider for alle bibliotekene. Leseplass på biblioteket må bestilles på forhånd, opptil en uke fram i tid. Kurs og veiledning foregår hovedsakelig digitalt.

Vi anbefaler at man enten går, sykler eller kjører bil til campus. Bruk munnbind dersom du må bruke buss, tog, båt eller taxi.
Se Folkehelseinstituttets råd til passasjerer

Ta kontakt med Studentsamskipnaden i Stavanger – SiS Bolig.

Internasjonale studenter og karantene
Alle nye internasjonale studenter som kommer til Norge skal i innreisekarantene på karantenehotell. Opphold på karantenehotell dekkes av UiS. Se mer detaljert informasjon fra UiS om internasjonale studenter og karantene (kun på engelsk).

Her finner du Folkehelseinstituttets retningslinjer for innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

På Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

Følg med på hvilke ordninger som gjelder på Lånekassens nettsider.


Har du spørsmål du ikke finner svar på her? 

Benytt dette skjemaet for å ta kontakt i Digital studentekspedisjon

Smitteverninstruks for opphold på campus

Universitetet følger de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet. Alle som oppholder seg på campus må i tillegg sette seg inn i smitteverninstruks for UiS.

Oppdatert 26. januar 2021

Studenter og ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse og å følge de smitteverntiltak som gjelder til enhver tid. Alle må følge Folkehelseinstituttets sine instruksjoner for smittevern og Stavanger kommunes smittevernråd og regler. 

Stavanger kommune ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst.

 • Vi fraråder alle reiser til området som ikke er strengt nødvendige.
 • Vi oppfordrer alle som kommer tilbake til Rogaland om å være ekstra varsomme med hvor mange du omgås med.
 • Vi anbefaler å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området.
 • Selv lette symptomer som nyoppstått hodepine, sår hals, neseforkjølelse, hoste eller feber må medføre at du tester deg og være i karantene inntil svar på testen foreligger.

UiS har tilrettelagt for at alle skal kunne holde minst én meter avstand i de fleste undervisningssituasjoner, og følgende gjelder for undervisningsrom og auditorier:

 • Alle spriter hendene før de går inn i undervisningsrommet. Dispensere står ved inngangen, og flasker med håndsprit finnes i rommet.
 • Ingen benytter de setene som er sperret av.
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før forelesning. Servietter ligger ved inngang.
 • Unngå kø når du går inn og ut av rom.

Dersom du fortsatt føler deg utrygg og ønsker ytterligere tiltak ut over dette, kan du vurdere å bruke munnbind i den tiden du oppholder deg på campus. Da må du selv anskaffe munnbind, som også kan kjøpes i SiS Bok eller SiS-kafeene. I undervisningssituasjoner hvor fakultetet ditt har valgt å anbefale eller kreve bruk av munnbind, vil du få munnbind tildelt.

Når du skal bruke munnbind er det viktig at du bruker det riktig. Se korrekt bruk av medisinsk munnbind og korrekt bruk av tøymunnbind.

Smittevernsinstruks for forelesere

 • Foreleser har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 • Forelesere tar ansvar for påminnelse av gjeldene smitteverninstruks for undervisningsrom og auditorier.

Smittevernsinstruks for møteledere

 • Møteleder har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før møtet. Servietter ligger tilgjengelig. 

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på tlf 976 96 442. 

Sikresiden.no
UH-sektorens beredskapsside med informasjon om koronapandemien.

Åpningstider og transport

UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester. Åpningstider i alle bygg er kl. 7.45 – 20.00. Her finner du mer informasjon om transport og åpningstider.

Etter stengetid trenger du adgangskort for å komme inn i bygningene.

Transport
Vi anbefaler at man enten går, sykler eller kjører bil til campus. Om kollektivtransport må benyttes, bør rushtiden unngås, og Folkehelseinstituttets råd til passasjerer må overholdes.

SiS kafé
Her finner du åpningstider til kafeene på campus.

SiS bokhandel
Åpningstider er hver ukedag mellom 9 og 15.

Bibliotek
Her finner du åpningstider for alle bibliotekene. Leseplass på biblioteket må bestilles på forhånd, opptil en uke fram i tid. Kurs og veiledning foregår hovedsakelig digitalt.

Arkeologisk museum
Se åpningstider til museet.

For ansatte

Samleside for ansatte om koronasituasjonen.

UiS intranett finner du en samleside om koronasituasjonen. Du får tilgang med Feide-pålogging.