Vurderingsverktøy for e-bøker for barn

Nå kan du enkelt finne ut om bildebokappen eller e-boken passer i barnehagens språkarbeid.

Published Endret
Barn og barnehagelærer ser på nettbrett på gulvet.
Nå kan du enkelt finne ut om e-boken passer til det du har tenkt å bruke den til i barnehagen.

Det produseres stadig flere digitale bøker for barn. Noen er varianter på gode, gamle barnebøker, mens andre er nye bøker. Mange finner veien inn i barnehagen. Men hvordan vet man at disse bøkene egner seg for samtalebasert lesing og andre språkaktiviteter i barnehagen?

– Med digitale bøker dukker det opp problemstillinger som man ikke har med papirbøker, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

– For eksempel er det noen e-bøker som ikke legger opp til at man kan stoppe og reflektere underveis i lesingen, fordi det ligger musikk under historien som gjør det naturlig å fortsette å bla. Andre har så mange interaktive muligheter at barna heller vil trykke på knapper enn å lytte til fortellingen. Noen e-bøker er veldig lange, mens andre har varierende grad av sammenheng mellom tekst og bilder, forklarer hun.

I tillegg er e-bøker forholdsvis dyre i innkjøp, og kan ikke bare lånes på biblioteket. Derfor er det ekstra viktig at de faktisk fungerer til det man har tenkt.

Nytt verktøy

Nå har forskere ved Lesesenteret, i tett samarbeid med norske barnehagelærere, utviklet et vurderingsverktøy som barnehagelærere og andre kan bruke for å sjekke om den digitale boken passer til språkarbeidet i barnehagen. Ved å svare på 7 spørsmål om den aktuelle boken kan man få svar på hvordan boken vurderes av fagfolk, og råd til hvordan man bør bruke den.

Test ut VEBB!

Behovet for kunnskap er stort

Verktøyet er resultatet av forskningsprosjektet VEBB, som er støttet av Norges Forskningsråd og som har vært et samarbeid mellom Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Behovet for digital kunnskap i barnehagen er stort, forteller professor Anne Mangen, som er prosjektleder for VEBB, sammen med Trude Hoel og Margrethe Jernes

– Barnehagene får stadige krav om at de skal ta i bruk digital teknologi. Både fra myndighetene og utdanningspolitikere ligger det en forventning om at nettbrett er engasjerende for barna på mange måter, og at det derfor vil være positivt å bruke i barnehagens språkarbeid. Men det er lite forskning på om det er en sammenheng mellom bruk av digitale verktøy og barnas engasjement i språkaktivitetene i barnehagen, sier hun.

Forskerne er glade for at VEBB nå er tilgjengelig for alle som er opptatt av lesing med barn.

– Vi har hatt et veldig givende samarbeid med barnehagene i Stavanger kommune, som har gitt oss mye viktig kunnskap som vi kan ta videre inn i vår forskning, sier Mangen.

Vil du prøve ut VEBB på e-bøker for barn? Her finner du verktøyet!

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret