Hopp til hovedinnhold

Webinar: Samhandling innen psykisk helse og rus

Tirsdag 24. november 2020 kl. 12:00-14:00,
Digitalt.

Webinar om pakkeforløp for samhandling innen psykisk helse og rus.

Publisert: Endret:

Samhandlingen mellom helse-, sosial og velferdstjenester er viktig for å gi personer med psykiske lidelser koordinerte og integrerte tjenester av høy kvalitet. Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer.

HelseCampusUiS Forskningsnettverket for helse og teknologi og Norwegian Smart Care Cluster samarbeider om å arrangere seminarer innen temaene Samhandling, Simulering og Sikkerhet. HelseCampus har som formål å være katalysator for kunnskaps- og næringsutvikling for innbyggernes beste. De tre S`ene er strategiske satsningsområder.

I dette seminaret skal belyse ulike tiltak for å bidra til god samhandling og integrerte helsetjenester innen psykisk helse. Møteleder er Marianne Storm, temaleder for Samhandling i UIS Forskningsnettverk for helse og teknologi.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Målgruppen er beslutningstakere og ansatte i helse- og omsorgssektoren, forskere, næringsliv og andre som er interessert i samspillet mellom helse og teknologi.

Se program og meld deg på