MENY

Eventuell fusjon

Førstkommende torsdag er det styremøte for UiS styret. Der skal de videre diskutere eventuell fusjon med HSH og meningen med den. Det er mange som vil være spente på hva styret konkluderer med.

Vi leser fra styremøtet som var ved HSH for noen dager siden at de fortsatt ønsker at universitetet blir gitt et nytt navn og de ønsker fortsatt en faglig og administrativ organisering som sikrer stedlig ledelse. Dette kan vanskelig tolkes på annen måte enn at liten grad av meningsendringer har skjedd ved HSH etter møtet med ministeren. Og det må vel være viktig kunnskap å ha med seg for våre styrerepresentanter, til styremøtet på torsdag.

Hvis vi skal miste navn og logo, og hvis et fusjonert universitet skal organiseres med autonome stedlige ledere, så vil en fusjon kun være et tapsprosjekt for oss.

En navnendring vil være svært uheldig, og det vil antagelig også koste mye. Skal vi fusjonere har vi sannelig andre ting å bruke penger på enn å skifte navn og logo. Viktig er det også at regionen har et forhold til navnet og identifiserer seg med UiS, og vi har etablert en del viktige kontakter i inn og utland. UiS er et merkenavn.

Gjennom 10-11 år har vi ved UiS vært opptatt av den faglige profileringsbyggingen av universitetet, gjennom samarbeid og felles forståelse for at forskning er noe annet og noe mer enn utviklingsarbeid. Antall PhD-kandidater og disputaser har økt betraktelig. Og ifølge kunnskapsministeren er målet med fusjon å ha sterkere fokus på forskning, doktorgradsutdanninger, internasjonalisering og innovasjon. Det vil være fint å invitere HSH inn i dette byggearbeidet hvor målet er å få til et godt universitet, hvis de forstår at de kun kommer til et påbegynt byggeprosjekt, og at vi må fortsette å utvikle dette i fellesskap. Hvis universitetet skal klare å hevde seg nasjonalt og internasjonalt, må kreftene brukes til å fortsette utviklingen av det vi har skapt, og ikke brukes til å rive noe ned. En navneendring kan bidra til at viktige byggestener går tapt.

Når også HSH ønsker stedlig ledelse på sine to campus blir det vanskelig. Ved IH har vi meget systematisk og målrettet utviklet instituttet til et forskingsinstitutt gjennom de siste 8 årene. Vi vet at vi vil falle mye tilbake på statistikkene som måler forskningskompetanse og publisering hvis HSH blir en del av oss. Det kan vi være villige til, hvis HSH på sin side vil vise vilje til å lytte noe til hvordan vi har klart å få til det vi har utviklet. Grunnen til at vi har bygd større forskningskompetanse enn de har gjort er ikke fordi vi er bedre enn dem, men det er fordi vi tilhører et universitet. Hvis de blir en del av universitetet så vil de få den samme muligheten. Hvis de vil gripe muligheten vil det være fint å invitere HSH med i videre bygging. Men da kan det bli unødig vanskelig hvis de faglige enhetene på de tre campusene skal ledes av hver sin autonome leder med hver sine preferanser.


Kari Vevatne
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.