MENY

Å søke etter nye fagfolk er å søke etter framtida

Mediefag ved UiS har under tilsetting ei stilling som førsteamanuensis i journalistikk. Etter at fagmiljøet hadde levert sitt forslag til stillingsutlysning, så utlysningsteksten litt annerledes ut når den gikk ut fra HR. HR hadde lagt på sin egen mal.

I dette tilfellet søker en altså etter fagpersoner som skal undervise kommende journalister, studenter som skal tilegne seg kunnskap om hvordan ivareta «oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk» (vær varsomplakaten). 

HR sitt tilskudd til utlysningsteksten har et annet fokus. Ei helt ny setning som sier: «Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges». Dette viser seg å være ei setning som skal legges på alle stillingsutlysninger fra UIS, uansett om du søker stilling innafor journalistikk, musikk eller hva det måtte være.

Nå er det nok usikkert hva nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning faktisk betyr. Men hvis en legger en vanlig norsk forståelse av begrepene til grunn, vil ei vektlegging av HR sine begreper være direkte ødeleggende for framtida ved f.eks. Mediefag. 

HR sier jo faktisk i teksten «kvalifikasjoner innafor kommersialisering av forskning». En sier f.eks. ikke «kvalifikasjoner innafor eksternt forsknings-samarbeide». Hva hvis vi skulle søke etter medarbeidere vi forutsetter skal levere kunstnerisk utviklingsarbeid? Skal de vurderes på grunnlag av kvalifikasjoner innafor kommersialisering av sine filmer?

HRs stillings-mal blir sjølsagt sentral når framtida skal formateres, og jeg ber om svar fra HR-direktøren, Halfdan Hagen på to spørsmål.

For det første. Hva betyr setninga «Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges»? M.a.o hva betyr nyskapning av forskning? 

Hva betyr innovasjon av forskning og hva betyr kommersialisering av forskning? 

Rektor Marit Boyesen har tidligere på denne debattsida ment at «Innovasjon og verdiskaping handler dypest sett bare om å utvikle kunnskap som blir anvendt i praksis,…» Altså det vi alltid har gjort. Er denne forståelsen også HR sin forståelse?

For det andre hadde det vært interessant å vite om det kun er HR som er ansvarlig for denne malen, eller om den er forankra i vedtak i andre organer ved UIS?


Hans Eirik Voktor, IMKS
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.