MENY

Hvorfor skal «alt» skje på en gang….?

Det er med en stigende frustrasjon jeg opplever hvor problematisk det er å kombinere medbestemmelsesrett/mulighet for innflytelse med knappe høringsfrister. Dilemmaet føles selvsagt større jo viktigere saken er.

Instituttet «mitt» måtte i dag be om at innspill i forbindelse med de to OU-høringsnotatene, administrasjonsprosjektet og budsjettfordelingsmodellen, må leveres innen førstkommende fredag (31.mars) for å rekke fristen som fakultetet, som er høringsinstans, måtte sette for å rekke sin leveringsfrist for endelig høringsuttalelse.

Samtidig pågår strategiprosessen. Der det er riktignok noe lengre høringsfrist, 18. april, men i realiteten betyr det at fristen for fagmiljøenes innspill til instituttet må settes før påske.

UiS har i lengre tid vært preget av OU-prosjektet, og vi på SV-fakultetet har nok i særdeleshet fått føle dette på kroppen, det er jo etter hvert noen år siden prosessen startet her, som et initiativ «nedenfra». På mange måter har det vært en positiv prosess, flere har opplevd en «revitalisering» av tidligere samarbeidskonstellasjoner samtidig som nye muligheter «på tvers» har åpnet seg.

Men jeg lurer på om ikke situasjonen er i ferd med å toppe seg nå, jeg synes å merke flere tretthetstegn i organisasjonen. Det føles litt meningsløst når nevnte høringsnotater, som vil kunne få stor betydning for framtidig organisering av administrative funksjoner og fordeling av økonomiske ressurser, gis så korte høringsfrister at det i realiteten ikke gir mulighet til grundig behandling i berørte fag- og administrative enheter og eksisterende demokratiske organer.

Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor alle prosessene må sluttføres og vedtas innenfor et så kort tidsrom. Jeg er fullstendig klar over at OU-prosessen som sådan har dratt ut i tid. Men hvorfor risikere å snuble på oppløpssiden ved at organisasjonen ikke gis tilstrekkelig tid til gjennomgang av de viktige høringsdokumentene, som de respektive OU-gruppene har lagt så mye godt arbeid i, på en forsvarlig måte?


Anne Helliesen, IMKS
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.