MENY

OU for administrativt ansatte – er dette et eksperiment?

Høringsnotatet om administrativ organisering ved Universitetet i Stavanger (UiS) bærer etter mitt skjønn ikke nevneverdig preg av at OU-arbeidsgruppen må ha inngående kjennskap til det arbeidet som gjøres i denne institusjonen.

Notatet viser i beste fall en flekkvis overflatekunnskap som ikke gjenspeiler noen forståelse for de grunnleggende aktivitetene og realitetene. Beskrivelsen av arbeidsgruppens metodiske tilnærming er for meg en god nok dokumentasjon på at prosessen ikke er behøring kvalitetssikret;

«Dette prosjektet er metodisk karakterisert ved designtenking. Veldig forenklet kan det beskrives ved en praktisk tilnærming til å løse komplekse utfordringer, ved at man utforsker problem og behov gjennom utprøving av konkrete løsninger på det definerte problemet. Denne utforskningen fører til bedre innsikt i behovene, og dermed mulighet til å justere og forbedre løsningene. […]» (Høringsnotat om administrativ organisering ved UiS, s. 16)

…som i høyden betyr at man benytter prøve- og feilemetoden!

OU-arbeidsgruppen har valgt å ikke se helhetlig på administrasjonen ved Universitetet i Stavanger, men likevel er målet og forventningen at UiS etter OU skal operere helhetlig.

God påske!

Jeanette Rollheim
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.