MENY

Publisering ved IMBM

Jeg vil gratulere mine tidligere kollegaer ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi som for en fantastisk publiasjonsvirksomhet i 2017.

Med 4,18 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt er det dobbelt så mye som for tilsvarende intitutter ved NTNU. Samtidig vet vi at instituttet har større undervisningsbelastning per ansatt enn de gamle universitetene. Dette er virkelig et resultat dere kan være stolte av og som universitetsledelsen bør merke seg!

Ivar Langen
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.