MENY

Ansattrepresentant trekker seg fra innstillingsutvalg

Skal fagforeningene fortsatt oppnevne hvem de ønsker som ansattrepresentanter til innstillingsutvalg, eller er det etter siste styremøtet blitt en jobb for rektor?

31 okt. skulle universitetsstyret godkjenne utlysningstekst for stillinga som ny instituttleder ved IMS.

På møtet opplyste Ole Ringdal om at fire enkeltpersoner ved instituttet hadde sendt brev til rektor om at de ønsket å endre sammensetninga av ansattrepresentanter. De ønsket å sette inn sin egen kandidat.

Ved UIS har det siden 2011 vært slik at det er fagforeningene som utpeker disse ansattrepresentantene. Universitetsstyret har vedtatt at disse utvalgene skal ha tre representanter for arbeidsgiver, en studentrepresentant og to ansattrepresentanter. Vedtaket i 08/2011 sier om oppnevninga: 2 representanter fra de ansatte ved instituttet/sentret oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap.

De 4 fire hovedsammenslutningene hadde denne gang oppnevnt en representant fremmet av fra Forskerforbundet og en representant fremmet av NTL. Det er viktig at disse ansatte er tillitspersoner som representerer hele kollegiet ved instituttet. De representerer sjølsagt verken fagforening eller fagmiljø.

Når så utlysningsteksten skulle opp tok Svein Tuastad ordet.
- Denne saken er den viktigste på møtet. Det er fordi det betyr noe for en leders legitimitet på et institutt.
Han var uenig i fagforeningenes utvalg av ansattrepresentanter. Han ønsket å supplere innstillingsutvalget og fortsatte:
-så kan vi kan tilføre prosessen legitimitet og det vil vi tjene på.

Styret endret forslaget til vedtak i saken og inkluderte følgende punkt:
- Styret ber rektor kontakte fagforeningene for å sikre en sammensetning av innstillingsutvalget som reflekterer den faglige bredden ved IMS.

Vedtaket blei gjort uten ytterligere diskusjon.
En skulle nesten tro at i det minste ansattrepresentantene i styret ønsket å forsvare fagforeningene i slike saker.
Det er sjølsagt ekstra ille å se et slikt vedtak komme som et resultat av initiativ fra en av våre representanter i styret, men vi savner også at andre ansattrepresentanter griper inn mot Tuastad.

Ansatte som hadde takket ja til å sitte i dette utvalget føler seg sjølsagt utsatt for mistillit, eller for å si det med Tuastad som heller ønsket å:
–tilføre prosessen legitimitet…

Resultatet blir at en av de oppnevnte tillitspersonene allerede i dag trekker seg fra dette innstillingsutvalget.

Sjøl om det påhviler ansattrepresentanter i UIS-styret et særlig ansvar i disse sakene, er det merkelig at heller ingen andre i styret protesterer på mistilliten. Ingen, verken rektor eller noen fra HR ønsket å stadfeste tillit de de som var utnevnt.

Så blir spørsmålet til Tuastad og rektor Mohn; Er det slik at fagforeningene fortsatt skal utnevne sine representanter til disse utvalgene, eller er det nå en oppgave styret og rektor ønsker å ta fra hovedsammenslutningene?Hans Eirik Voktor
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.