MENY

Er det nye UiS-styret helt på villspor?

Jeg er svært forundret over det nye UiS-styrets behandling av en tilsynelatende harmløs tilsettingssak på sitt møte 31.oktober 2019, med forslag til utlysningstekst for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved IMS på SV-fakultetet.

Fra møteprotokollen i V-sak US 103/19, fremgår det at to dokumenter var vedlagt saken:
a) Innstillingsutvalgets forslag til utlysningstekst av 15.10.2019
b) Generell stillingsbeskrivelse for instituttledere
Med saken fulgte en anbefaling om at utlysningsteksten ble godkjent. Styret fremmet imidlertid forslag om et nytt punkt 2 i vedtaket. Det lyder:
«Styret ber rektor kontakte fagforeningene for å sikre en sammensetning av innstillingsutvalget som reflekterer den faglige bredden ved Institutt for medie- og samfunnsfag».
Hva kan ha skjedd på møtet? Kom det på bordet nye opplysninger som ikke var tilflytt styremedlemmene på forhånd? Hvem ga disse og hva var i så fall innholdet i opplysningene? Er det riktig som det hevdes på Debattsidene av en IMS-ansatt og NTL-lederen ved UiS at Styret over bordet fikk seg forelagt eller presentert et brev fra noen ansatte ved IMS til Rektor? Det står ingenting om dette i referatet, men det hadde vært interessant å få det belyst, hvis det er riktig. Det kan da vel ikke være unntatt offentlighet, eller hva?
Mer alvorlig synes Styrets vedtak om å be Rektor intervenere i tjenestemannsorganisasjonens rett til å oppnevne representanter i Innstillingsutvalget å være. Når ble det vanlig at Rektor skal overprøve etablert avtalepraksis mellom partene? Kjenner ikke Styret til hva Hovedavtalen i staten fastslår om at:
«Tillitsvalgte i organisasjonene er alltid å betrakte som representanter for de ansatte. Dersom ikke annet er bestemt, gjelder valget for ett år om gangen», og at:
«Tillitsvalgte skal fortrinnsvis velges eller utpekes av og blant organisasjonenes medlemmer som har arbeidet i virksomheten i de siste 2 år, og som har erfaring og innsikt i virksomheten».
Var det noe galt i oppnevningen av tjenestemannsorganisasjonenes representanter, hadde man ikke fulgt standard prosedyre, eller?
Ikke bare er det forunderlig, men Innstillingsutvalgets sammensetning var vel ikke varslet som tema i V-sak 103/19? Saken gjaldt jo utlysningsteksten, ikke hvem som skulle bedømme søkerne etter at stillingen var utlyst og søknadene innkommet.
Så – hvorfor fremmet Styret et slikt vedtak, og hvorfor inneholder referatet ingenting om dette? Pussig!

Jan Erik Karlsen, Professor emeritus
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.