MENY

Strategi

Denne våren skal vi utarbeide ny strategi ved universitetet. Planen for hvordan vi skal gjøre dette ble vedtatt av universitetsstyremøtet 11. desember 2019. Det er en spennende og viktig prosess som er en viktig prøve for vår nye rektor, rektorat, universitetsstyret, og alle oss andre ansatte.

Strategi og mål kan være viktig for en organisasjon. Det som er viktig for en organisasjon, liten eller stor, ny eller gammel, er at en drar i samme retning. Det hjelper ikke om alle drar alt de kan i universitetet, om det er i forskjellige retninger. Da blir gjerne summen av kreftene lik null, og det ville være en tragedie med alle de resursene vi har på UiS.

Strategi og mål må være aktuelle og konkrete om en vil noe med dem. Det er viktig at strategien er noe alle kan ha eierskap i og noe alle kan arbeide mot. Det betyr ikke at alle skal arbeide med alle deler av en strategi, men det må være noen felles mål som alle kan ta del i på sin måte. Hvis ikke blir jo strategien gjerne et fyndord dokument for de med høy sjampanjeføring og liten reel handlingsvilje, og jeg vil i alle fall at strategien til min arbeidsplass heller skal være jordnær, aktuell, konkret, og handlekraftig.

Som ansatte er det jo viktig å involvere seg. Mitt innspill er å våge å gå for noe så konkret og ambisiøst som det rektor har nevnt i flere omganger: «Kvalitet og synlighet». Dette er noe hele universitetet kan arbeide med, aktuelt i forhold til nylig startede prosjekter og prosesser, og de kan gripe inn i noen av de utfordringene som vi ser for oss de neste årene.

Kvalitet er betydningsfullt, det er det vanskelig å være uenig i. Som diskutert på universitetsstyremøtet 11 desember, så går vi en tid i møte med mindre midler og vi har utfordringer i forhold til gjennomstrømning. Disse tingene henger sammen. Når færre studenter gjennomfører, så får vi mindre penger. Her er det flere konkrete ting en kan ta tak i. En ting, som allerede er i gang, er fokus på kvalitet i undervisningen og akkrediterte forelesere. Å kunne møte studentene der de er i læringen, sånn at de ikke gir opp, men klatrere videre mot målet er viktig.

For å få kvalitet i undervisningen, så må en ha tid til dette. Da må alt av rapportering, registrering, osv. ta minst mulig tid og ressurser. Vi må se på antall dataprogrammer, portaler, osv. som vi bruker, og kvaliteten på dem. Trenger vi alle datasystemene? Er det behov for all rapporteringen? Kan vi gjøre flere ting i ett datasystem? Hvordan kvalitetsikrer vi valg og bruk av nye datasystemer?

Kan et mål være å gå ned på antall datasystemer? Er det gjerne lettere om mer gjøres i word og excel enn om en skal logge seg inn i ørten portaler? Det hjelper lite å ha et dritbra datasystem som alle må bruke, om det bare skal brukes en time eller to i året. Da må en jo lære seg datasystemet på nytt hver gang. Årsverkene går fort, ikke minst på all frustrasjonen det skaper. Dette kan vi bli bedre på, så her burde vi satse, sånn at vi får mer tid til kjerneoppgavene.

Å være synlig er viktig, både utad og innad. Om vi får frigjort tid som i dag brukes til systemer og administrasjon, så kan gjerne flere skrive leserinnlegg eller kommentarer i avisene, eller delta på andre måter i den offentlige debatten.

«Information overload» er jo et kjent begrep. Å innad gjøre informasjonen bedre tilgjengelig sånn at en finner det en trenger, og ikke får alt mulig annet, er viktig med tanke på tidstyver. En kan nok fylle ganske mange prosent av stillingen sin med å lese alt av informasjon som sendes ut, og alt som legges ut på intranettet. Er det det vi som organisasjon ønsker å bruke tiden på.

Jeg ønsker alle sammen et riktig godt nytt år, og lykke til med arbeidet med strategi.

Johan Andreas Håland Thorkaas
Ingeniør, Institutt for maskin, bygg, og materialteknologi

Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.