MENY

Opptak av forelesinger ved UiS

Som forelesere er vi overrasket over at hvem som helst nå kan gjøre opptak av forelesningene våre.

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) ved UiS vedtok i sitt møte 29. januar i år regler for studentenes opptak av forelesinger. Flertallet i KLU gir alle studenter rett til å gjøre slike opptak. Opptaket er utelukkende for privat bruk og kan ikke distribueres. Ellers er det begrensninger for opptak av opplysninger underlagt vanlige regler om taushetsplikt. Utover dette har foreleser ingen rett til å nekte opptak.

Dette kommer overraskende på oss som forelesere. Dette er ikke noe som har blitt forelagt oss til diskusjon og det virker lite gjennomtenkt. En ting er planlagte videoopptak av forelesinger forberedt og skrevet spesielt med opptak for øye. Noe ganske annet er at alle, altså samtlige studenter, har en rett til å gjøre opptak, også mot foreleserens vilje. De fleste forelesingene ved UiS er dessuten åpne og tilgjengelige også for ikke-studenter, som ikke har underskrevet noen avtale med UiS slik studentene har.

Det argumenteres med prinsippet om universell utforming, men er det dokumentert at forelesere ved UiS har hindra studenter med særskilte behov tilgang til undervisning? På bakgrunn av mange års erfaring som forelesere ved UiS vil vi hevde at studenter som trenger ekstra hjelp eller tilrettelegging av ulikt slag, evt. også lydopptak, har fått den hjelpa de har trengt.

Bruk av opptaksutstyr under en forelesing vil forandre både foreleserens og studentenes arbeidsvilkår. Den frie diskusjon og drøfting som vi mener er en vesentlig del av undervisninga, vil nødvendigvis bli hemma.

Vi mener også at det hefter juridiske problem ved de nye reglene. Det kan gjelde både Arbeidsmiljølova, Åndsverklova og ikke minst arbeids- og tariffavtaler.

Ole Bjørn Rongen, Ragnhild Sjurseike, Svein Erik Høie og Carl Cato Wadel.

Ole Bjørn Rongen
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.