MENY

Hvorfor tier fagmiljøene ved UiS om olje-etikk?

I Forskerforums hovedsak i nr. 10/2013, "Strid om oljeforsking", uttalte jeg meg om UiS sin forskningsprofil.

Jeg sa blant annet dette: "– Mitt inntrykk er at korkje på leiingsplan eller mellom studentane er spørsmålet om samarbeid med oljebransjen oppe til diskusjon. Eg vil påstå at UiS med sin forskingspolitikk ikkje tek klimaproblemet alvorleg. Eg skulle gjerne sett det etiske forsvaret for denne forskingspolitikken."

Forskerforum har siden hatt flere oppfølgingssaker, sist "Fagmiljø teier om olje-etikk" (http://forskerforum.no/wip4/fagmiljoe-teier-om-olje-etikk/d.epl?id=2166868). Her heter det om UiS at det er "[s]tilt i Stavanger". Journalisten skriver videre: "Ved UiS har det knapt vore debatt i det heile."

Det er presist nok. Studentavisen SmiS har riktignok trykket en sak hvor jeg igjen uttaler meg, ved siden av universitetsdirektør John Møst. Videre svarte rektor kort i den første saken i Forskerforum - men bemerkelsesverdig nok uten å nevne klima i det hele tatt. Og prorektor Tor Hemmingsen siteres i siste artikkel om saken i Forskerforum. Ledelsen har altså vært på banen - selv om de strengt tatt ikke har kommet med noe etisk forsvar for dagens forskningspolitikk, som jeg har etterlyst. Deres kommentarer går gjennomgående på at marked og/eller sentralmakt (regjering og storting) bestemmer, og inneforstått at UiS ikke kan foreta noen selvstendig vurdering i dette spørsmålet.

Det synes jeg er for dårlig. Betyr virkelig ikke "samfunnansvar" annet enn direktiver fra regjering og marked?

Enda verre er det at ingen fagmiljøer ved UiS har ytret seg i sakens anledning. Mine påstander om fravær av debatt er dermed - med et visst unntak for studentene, gjennom studentmediene - bekreftet.

Jeg har som nevnt uttalt i Forskerforum at "UiS med sin forskingspolitikk ikkje tek klimaproblemet alvorleg." Er det virkelig ingen som føler seg kallet til å argumentere mot denne påstanden? Isåfall kan vi bare konkludere med at et samlet UiS setter markedsretting foran slike sekundære hensyn som klimaproblemene.

Og ledelsen svarer altså på spørsmål om problematiske koblinger mellom forskningsmiljøer og petroleumsindustri ved å vise til at samarbeid med lokalt næringsliv er viktig - uten å si et kvekk om klima. Er det noe UiS som institusjon kan leve med?

Morten Tønnessen
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.