Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen (13.09.2018)
Lærerstudenter bør lære mer om bruk av teknologi (10.07.2018)
Hvorfor utestenger ungdom enkelte elever? (15.06.2018)
– PP-tjenesten lar ikke elevene komme til orde (14.06.2018)
Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien (08.06.2018)
Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. (19.04.2018)
Disputas om forholdet mellom jordmor og den gravide (21.02.2018)
Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (23.10.2017)
Disputas om pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat (12.09.2017)
Disputas om sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere (31.03.2017)
Disputas om depresjon hos ungdom, skoleengasjement og sosial fungering (17.03.2017)
Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet (20.11.2016)
Hvordan møter de yngste barna i barnehagen hverandre? (11.11.2016)
Er barn med hørselstap et «vanlig barn i en vanlig barnehage»? (07.06.2016)
Hvordan kan barns rett til medvirkning tas på alvor i barnehagene? (18.01.2016)
Religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet (16.12.2015)
Barnehagen i klem mellom tradisjoner og nye krav og forventninger (08.12.2015)
Måltidet i barnehagen - demokratiets vugge? (01.10.2015)
Hvordan kan vi finne ut hva matematikklærere kan? (05.04.2015)
Doktorgrad om skolevegring (09.03.2015)
Disputas om endringsutfordringer i skolen (26.11.2014)
Disputas om ungdom i barnevernstiltak (10.11.2014)
Kva type tilbakemeldingar aukar læringa hos elevar? (04.03.2014)
Mange grunner til at barn blir «vanskelige» (13.11.2013)
Fysisk lek som inngangsport til et ‘norsk lekemiljø’ (06.09.2013)
Tester undervisningsteori i RLE-faget (07.06.2013)
Utfordringer og muligheter med databruk i barnehagen (26.02.2013)
Barnehagebarn og samlivsbrudd (30.01.2013)
Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring? (09.01.2013)
Doktorgrad på implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt (18.04.2012)
Disputas om dysleksi (02.12.2011)
Disputerer med avhandling om ungdom i fosterhjem (17.06.2011)
Å lære å kommunisere i det moderne klasserom (09.06.2011)
Disputerer om lese- og regneferdigheter (15.12.2010)
Disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur (24.11.2010)
Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling (08.11.2010)