PROFRES gathering 9-12 March 2020 (13.12.2019)
Barn og unge fanget på Lesvos uten en framtid (22.11.2019)
14 råd for en vellykket disputas (20.11.2019)
Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem (19.11.2019)
Kronikk av Heidi Dombestein på forskning.no (18.11.2019)
Disputas: Cecilie Revheim om profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn (12.11.2019)
Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt (21.10.2019)
Livet på sykehjem – mer enn oppbevaring? (18.10.2019)
PROFRES Etikksymposium (15.10.2019)
Ungdom med psykiske lidelser må involveres før innleggelse (10.10.2019)
PROFRES-kandidat Marie Dahlen Granrud disputerer (26.09.2019)
Call for Abstracts (26.09.2019)
Birgitta Haga Gripsrud er ny leder av PROFRES (04.09.2019)
Invitasjon til ph.d.-kurs: Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (12.08.2019)
Doktorgrad om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV (17.07.2019)
Hva er sykepleie, og hva burde det være? (20.06.2019)
Disputas om foreldreinvolvering i barns helsetilbud (13.06.2019)
Doktorgrad om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie (13.06.2019)
Promoting health for families in vulnerable situations (05.06.2019)
PROFRES skriveseminar 2019 (26.04.2019)
Sykehjem må bli et attraktivt karrierevalg for sykepleiere; utdanning og praksis må ta grep! (04.04.2019)
Reflective Processes in Social Work - A collaborative course between two universities (29.03.2019)
Roskilde University International PhD Summer School (22.03.2019)
UiA starter Norges første femårige master i barnevern (30.01.2019)
Dialogical Phenomenology: Wonder and Performative Action (3 ECTS) (28.01.2019)
Doktorgrad om sansehager (22.01.2019)
PROFRES PhD Course: Challenges and possibilities of technology in practice research (10.01.2019)
Innovation and Improvement in Community Health Care Services - Research Possibilities and Challenges (03.01.2019)
Kontrastfylt møte med nytt liv (07.11.2018)
Doktorgrad om psykisk sårbare i velferdsstaten (07.11.2018)
Doktorgrad om implementeringsprosesser (19.10.2018)
Stoppeklokkeomsorg (26.09.2018)
Kan jeg hjelpe deg til å bli en skikkelig god trafikklærer? (26.09.2018)
Disputas: Gøril Ursin (17.09.2018)
Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen (13.09.2018)
Ph.d.-kurs i samarbeidsbasert forskningsmetodologi (10.09.2018)
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (5 stp) (24.08.2018)
Reflective Processes in Social Work - extended application deadline (26.06.2018)
For mye voksenstyring av hverdagen til de yngste (19.06.2018)
Fordypning i kvalitative forskningsmetoder (19.06.2018)
Disputas Guro Wisth Øydgard (18.06.2018)
Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet (11.06.2018)
Norges nyeste universitet (09.05.2018)
Roskilde University International PhD Summer School (26.04.2018)
Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg (10.04.2018)
Store forskjeller i Norge på hvor ofte barnevernet griper inn (10.04.2018)
Professions and Professionalism (03.04.2018)
14 millionar til betre sjukepleiepraksis (20.03.2018)
PROFRES Tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2018 (19.02.2018)
Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad (09.02.2018)