PROFRES-kandidat Marie Dahlen Granrud disputerer (26.09.2019)
Call for Abstracts (26.09.2019)
Birgitta Haga Gripsrud er ny leder av PROFRES (04.09.2019)
Invitasjon til ph.d.-kurs: Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (12.08.2019)
Doktorgrad om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV (17.07.2019)
Hva er sykepleie, og hva burde det være? (20.06.2019)
Disputas om foreldreinvolvering i barns helsetilbud (13.06.2019)
Doktorgrad om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie (13.06.2019)
Promoting health for families in vulnerable situations (05.06.2019)
PROFRES skriveseminar 2019 (26.04.2019)
Sykehjem må bli et attraktivt karrierevalg for sykepleiere; utdanning og praksis må ta grep! (04.04.2019)
Reflective Processes in Social Work - A collaborative course between two universities (29.03.2019)
Roskilde University International PhD Summer School (22.03.2019)
UiA starter Norges første femårige master i barnevern (30.01.2019)
Dialogical Phenomenology: Wonder and Performative Action (3 ECTS) (28.01.2019)
Doktorgrad om sansehager (22.01.2019)
PROFRES PhD Course: Challenges and possibilities of technology in practice research (10.01.2019)
Innovation and Improvement in Community Health Care Services - Research Possibilities and Challenges (03.01.2019)
Kontrastfylt møte med nytt liv (07.11.2018)
Doktorgrad om psykisk sårbare i velferdsstaten (07.11.2018)
Doktorgrad om implementeringsprosesser (19.10.2018)
Stoppeklokkeomsorg (26.09.2018)
Kan jeg hjelpe deg til å bli en skikkelig god trafikklærer? (26.09.2018)
Disputas: Gøril Ursin (17.09.2018)
Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen (13.09.2018)
Ph.d.-kurs i samarbeidsbasert forskningsmetodologi (10.09.2018)
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (5 stp) (24.08.2018)
Reflective Processes in Social Work - extended application deadline (26.06.2018)
For mye voksenstyring av hverdagen til de yngste (19.06.2018)
Fordypning i kvalitative forskningsmetoder (19.06.2018)
Disputas Guro Wisth Øydgard (18.06.2018)
Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet (11.06.2018)
Norges nyeste universitet (09.05.2018)
Roskilde University International PhD Summer School (26.04.2018)
Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg (10.04.2018)
Store forskjeller i Norge på hvor ofte barnevernet griper inn (10.04.2018)
Professions and Professionalism (03.04.2018)
14 millionar til betre sjukepleiepraksis (20.03.2018)
PROFRES Tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2018 (19.02.2018)
Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad (09.02.2018)
Pårørende - Velferdsstatens usynlige bærebjelker (07.02.2018)
Intensivsykepleiere har fordommer mot overvektige pasienter (19.01.2018)
Chalmers University of Technology: Course in Applying Collaborative Research Methodology (19.01.2018)
Invitation to Ph.D. course (5 ECTS) Professional Caring in the intersection between system and lifeworld (19.01.2018)
Ph.d.-kurs i Vitskapsteori og etikk (19.01.2018)
Går nye veier for å veilede og evaluere sykepleiestudenter (01.11.2017)
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (01.09.2017)
Social Enterprise and Co-Production as Social Innovation in Scandinavian Welfare States (21.08.2017)
PhD Course at Roskilde University 16 - 17 November 2017 (16.08.2017)
Kristin Humerfelt blir ny leder av PROFRES (15.06.2017)