Store forskjeller i Norge på hvor ofte barnevernet griper inn (10.04.2018)
Open-access journal: Professions and Professionalism (03.04.2018)
14 millionar til betre sjukepleiepraksis (20.03.2018)
PROFRES Tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2018 (19.02.2018)
Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad (09.02.2018)
Pårørende - Velferdsstatens usynlige bærebjelker (07.02.2018)
Intensivsykepleiere har fordommer mot overvektige pasienter (19.01.2018)
Chalmers University of Technology: Course in Applying Collaborative Research Methodology (19.01.2018)
Invitation to Ph.D. course (5 ECTS) Professional Caring in the intersection between system and lifeworld (19.01.2018)
Ph.d.-kurs i Vitskapsteori og etikk (19.01.2018)
PROFRES sommerskole 2018 (05.01.2018)
Går nye veier for å veilede og evaluere sykepleiestudenter (01.11.2017)
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (01.09.2017)
Social Enterprise and Co-Production as Social Innovation in Scandinavian Welfare States (21.08.2017)
PhD Course at Roskilde University 16 - 17 November 2017 (16.08.2017)
Kristin Humerfelt blir ny leder av PROFRES (15.06.2017)
Doctoral course in ‘Qualitative Methods in Social Work Research’ (13.06.2017)
Ny bok om praksisforskning (28.03.2017)
Forhåndsvarsel - kurs i fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode (24.03.2017)
PROFRES PhD course: Professions and professional relations (13.03.2017)
Studying collaboration and networks in the welfare services’ field (09.12.2016)
Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde inviterer til ph.d.-kurs (29.11.2016)
Ph.d.-kurs om demokrati og diversitet i utdannelse (07.11.2016)
Jubileumskonferanse - 25 år med sosionomutdanning i Agder 28.-29. november (03.11.2016)
Welcome to a PROFRES-symposium on Person-centeredness - the state of Science and Research. (24.06.2016)
PROFRES i Paris (16.06.2016)
Kristin Akerjordet blir ny leder av PROFRES (01.06.2016)
HSH arrangerer førstelektorsamling i Drammen 11.-12. oktober (01.05.2016)
Stor interesse for PROFRES ph.d.-kurs om implementering og implementeringsforskning. (22.03.2016)
International Summer School on Grounded Theory and Qualitative Methods, 6-10 June University of Pisa. (22.03.2016)
PhD course in Person-centred Healthcare Research at the University College of Southeast Norway (14.03.2016)
NORDPRO-konferansen 2016 (23.02.2016)
Bokprosjekt i PROFRES (11.11.2015)
I Foucault sine fotspor - PROFRES sommerskole i Paris 6.-8. juni 2016 (06.11.2015)
Forskningsprosjekt om kompetanseutvikling i PROFRES (05.11.2015)
PROFRES-samling om Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. (13.10.2015)
Førstelektorseminar i Kristiansand 7.-8. oktober 2015 (14.06.2015)
Relevante konferanser for PROFRES (13.06.2015)
Ny utgave av tidsskriftet Professions and Professionalism (12.06.2015)
Ny bok om sosial innovasjon (20.05.2015)
Mange ville lære mer om kunnskapsbegrepet (24.04.2015)
PROFRES Årsrapport fra første driftår 2014 er nå klar. (24.03.2015)
Ph.d.-kurs om profesjonalitet og profesjonelle relasjoner på Universitetet i Agder 27.-29. mai 2015 (01.02.2015)
Forskningsformidling som akademisk praksis (29.10.2014)
Tverrprofesjonelt samarbeid på agendaen (27.10.2014)
PROFRES kandidatsamling (23.09.2014)
Første PROFRES-samling (22.09.2014)
UiS til topps i Forsker grand prix (19.09.2014)
Oktobersamling 13.-16. oktober 2014 (07.08.2014)
Invitasjon til PROFRES Workshop 13. oktober 2014 (07.08.2014)