Profesjonsetiske dilemmaer og handlingsvalg blant lærere i lærerutdanningens praksisskoler (29.07.2015)
Møter med lærerutdanningsregionene (29.07.2015)
Besøk på lærarutdanningsinstitusjonar (29.07.2015)
PowerPoint-presentasjoner fra GLU-konferansen 2012 (29.07.2015)
PowerPoint-presentasjoner fra GLU-konferansen 2011 (29.07.2015)
Live-visning av GLU-konferansen 2011 (29.07.2015)
Innlegg på GLU-konferansen 2015 (29.07.2015)
Innlegg på GLU-konferansen 2014 (29.07.2015)
-Med god gli og på rett spor (29.07.2015)
5-10-utdanninga held fram (28.04.2015)
Innfører 5-årig lærerutdanning i 2017 (04.06.2014)
Statusrapporter for forskning og høgere utdanningsinstitusjoner i Norge (14.05.2014)
Evaluering av lærerutdanning på nett (23.10.2013)
Deler erfaringer om arbeidet med bacheloroppgaven på forskningsseminar (05.09.2013)
Søkertall april 2013 (16.04.2013)
Reportasje fra GLU-konferansen (05.04.2013)
157 millioner til økt lærertetthet i ungdomsskolen (09.10.2012)
Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold vil fusjonere (28.08.2012)
Nye framskrivninger for lærerbehov (03.07.2012)
Ny rammeplan for barnehagelærerutdanning (05.06.2012)
Ny tilstandsrapport for høyere utdanning (08.05.2012)
Økning i antall primærsøkere til GLU (24.04.2012)
Vil stille strengere krav til lærerkompetanse (13.04.2012)
Norske lærerstudenter sliter med matematikk (23.03.2012)
Mer IKT i skolen (14.03.2012)
Mangel på samiske lærere og læremidler (02.03.2012)
Fornøyd med det nye arbeidslivsfaget (27.02.2012)
Ny læreplan i norsk (09.02.2012)
Ny rammeplan for barnehagelærerutdanning er sendt på høring (03.02.2012)
Sluttrapport fra den danske følgegruppen (23.01.2012)
Det fyrste senteret for framifrå utdanning er etablert (15.12.2011)
Lærere må få være lærere (13.12.2011)
Kanskje nivådeling er svaret? (11.11.2011)
Staten vil dekke mer av kostnadene til lærerenes videreutdanning (01.11.2011)
Ny studentrapport fra NIFU-step (27.09.2011)
Veileder nye GLU-studenter (15.09.2011)
Tora Aasland åpnet Fakultet for lærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus (18.08.2011)
Høgskolen i Finnmark kutter i lærerutdanningen (19.07.2011)
Ingen oppstart av samisk grunnskolelærerutdanning for 5.- 10. trinn i høst (13.07.2011)
RLE-kompetansen i PEL-faget (13.07.2011)
Rapport fra internasjonal konferanse om lærerprofesjonen (16.06.2011)
Store variasjoner i organiseringen av veiledningsordningen for nytilsatte, nyutdannede lærere (09.06.2011)
Ny tilstandsrapport om høyere utdanning (03.05.2011)
Ny stortingsmelding om ungdomstrinnet (29.04.2011)
Flere søkere til grunnskolelærerutdanningene (27.04.2011)
Stadig flere unge ser på læreryrket som attraktivt (14.04.2011)
Ny stortingsmelding om barn, unge og voksne med særskilte behov (11.04.2011)
Nyoppnevnt styringsgruppe har startet gjennomgangen av lærerutdanning fra 8.- 13. trinn (04.03.2011)
Ny rapport fra SINTEF om studiekvalitet i lærerutdanningene (03.03.2011)
Petter Aasen blir direktør ved Kunnskapssenter for utdanning (23.02.2011)