Samhaldet på benken (22.05.2018)
Emne i profesjonsveiledning (16.05.2018)
Sykepleie ved UiS åttende mest søkt i landet (20.04.2018)
14 millionar til betre sjukepleiepraksis (20.03.2018)
Nytt masteremne i simulering (27.02.2018)
Disputas om forholdet mellom jordmor og den gravide (21.02.2018)
Ny sykepleielab (21.02.2018)
25 millioner til toppforskning på kvalitet og pasientsikkerhet (31.01.2018)
Disputas om eldre pasienters opplevelse av brukermedvirkning (13.12.2017)
Hagland leiar for helseteknologinettverk (28.11.2017)
Disputas om læringsverktøy i sykepleieutdanning (16.11.2017)
Et steg videre for helseteknologisatsningen ved UiS (06.11.2017)
Går nye veier for å veilede og evaluere sykepleiestudenter (01.11.2017)
Helse Vest gir innovasjonspris til nytt kurskonsept (27.10.2017)
Ny prodekan for undervisning ved Det helsevitenskapelige fakultet (16.08.2017)
Ny prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet (16.08.2017)
Satser på digital simulerings-app (16.08.2017)
Legeforeningen vil ha utredet legeutdanning ved UiS (23.06.2017)
Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd (02.06.2017)
UiS på syvende plass av 1303 utdanninger (20.04.2017)
Disputas om transport av bevisstløse, skadde pasienter (07.04.2017)
Professor i utvalg om prioritering i kommunal helsetjeneste (06.04.2017)
Nytt senter for pasientsikkerhet (24.03.2017)
Høythengende stipend tildelt professor i helsefag (08.03.2017)
Master i rus og psykisk helsearbeid (13.02.2017)
Masteroppgave i spesialsykepleie ble til nasjonal fagprosedyre (30.01.2017)
Ny master i helsesøsterfag (26.01.2017)
Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide (17.01.2017)
Trening hjelper mot fall hos Parkinsons-pasienter (06.01.2017)
Samler forskning på helseteknologi (20.12.2016)
Disputerer om fall ved Parkinsons sykdom (12.12.2016)
Forsker på alkohol og sykefravær (12.12.2016)
Nasjonalt helseutvalg leverte sine anbefalinger (07.12.2016)
Marianne Storm blir professor i helsevitenskap (24.11.2016)
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter (28.10.2016)
Pasientmedvirkning hos eldre (26.10.2016)
Pasientars død pregar helsearbeidarar si sjølvforståing (24.10.2016)
Anbefaler styrket samhandling i nasjonalt sikkerhetsarbeid (12.10.2016)
Samtrening i utdanning av helsepersonell (03.10.2016)
12 millioner til prosjekt om sikkerhet i helsetjenesten (27.09.2016)
I grenselandet mellom liv og død (09.09.2016)
Hvordan forstå og bruke sosial kapital i offentlige organisasjoner (22.08.2016)
– Familien må med i rusbehandling (13.06.2016)
Kristin Akerjordet blir ny leder av PROFRES (01.06.2016)
Ny instituttleder for helsefag (29.04.2016)
Pris for beste artikkel i amerikansk tidsskrift (05.02.2016)
UiS-professor i nasjonalt helseutvalg (05.10.2015)
Omsorgsrelasjoner i sykepleie i Tanzania (28.09.2015)
Godt gjennomført dialogmøte på Institutt for helsefag (23.09.2015)
Ny utgave av boka "Pasientsikkerhet, Teori og Praksis" (23.09.2015)