Doktorgrad om miljøpåvirkning av oljevirksomhet (02.07.2018)
– PP-tjenesten lar ikke elevene komme til orde (14.06.2018)
Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker (08.06.2018)
Doktoravhandling om Raman-spektroskopi i oljeutvinning (07.06.2018)
Disputas om forbrukaråtferd (05.06.2018)
Doktorgrad om råolje (25.05.2018)
Disputas om ryggtrening for helikopterpiloter (25.05.2018)
Disputas om kostnadsoverskridelser på norsk sokkel (25.05.2018)
Samhaldet på benken (22.05.2018)
Disputas om bruk av tvang i bofellesskap (14.05.2018)
Disputas om kunnskapsleiing i endring (09.05.2018)
Slik kan femåringer leke seg til læring (07.05.2018)
Ti tips for å unngå forskjellsbehandling av jenter og gutter (03.05.2018)
Kvinnelige ledere tar innpå (20.04.2018)
Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. (19.04.2018)
Best av teknologifakultetene (17.04.2018)
UiS øker mest på forskning (13.04.2018)
Vil løse medisinsk epilepsi-gåte (26.03.2018)
Doktorgrad om produsert vann (19.03.2018)
Disputas om sjømat-markeder (15.03.2018)
Nordmenn i Alicante (15.03.2018)
Pianistens rolle i en atonal sangsyklus (15.03.2018)
Flerspråklighet er viktig for omgangskretsen til norske deltidsboere i Spania (12.03.2018)
Disputas om reparasjon av DNA-skader (05.03.2018)
Er det greit å bo i Spania uten å kunne spansk? (22.02.2018)
Disputas om forholdet mellom jordmor og den gravide (21.02.2018)
Disputas om kjemikalier mot gasshydrat (09.02.2018)
Kultur for varsling (08.02.2018)
25 millioner til toppforskning på kvalitet og pasientsikkerhet (31.01.2018)
Disputas om transport-protein (22.01.2018)
Slik kan livsviktig HLR-trening bli meir morosam og betre (22.01.2018)
Ny forskningsgigant får navnet NORCE (16.01.2018)
Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter (11.01.2018)
– La foreldre være foreldre, ikke lærere (03.01.2018)
Doktorgrad om materialtretthet i rør (27.12.2017)
Disputas om bølgjebelastning på offshore-installasjonar (27.12.2017)
Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd? (21.12.2017)
Disputas om analyse av oljereservoar (21.12.2017)
Ny teknologi forbedrer sauesanking (20.12.2017)
Disputas om eldre pasienters opplevelse av brukermedvirkning (13.12.2017)
Tiåringer i store kommuner har best leseferdigheter (07.12.2017)
Norske elever har betydelig framgang i lesing (05.12.2017)
Norske tiåringer er dyktige nett-lesere (05.12.2017)
Disputas om miljøovervåking av sjøen (01.12.2017)
Disputas om transport av borekaks (22.11.2017)
Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen? (06.11.2017)
Digitale steg mot fremtidens skole (27.10.2017)
Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (23.10.2017)
Doktorgrad om planters vekst og utvikling (09.10.2017)
Doktorgrad om analyse av hjerterytmer (06.10.2017)