MENY

Medlem i nettverk for innovative universiteter

Universitetet i Stavanger er stolt medlem av The European Consortium of Innovative Universities (ECIU), et nettverk av innovative universiteter i Europa.

Logo for European Consortium of Innovative Universities (ECIU)

ECIU-universitetene samarbeider over landegrensene for å utvikle læringsmetoder og utdanningskvalitet til høyeste nivå. Det innebærer økt satsing på problembasert og IKT-støttet læring, satsing på felles masterprogrammer (joint masters) og andre utvekslingsmuligheter for studenter og ansatte.

Nettverkets flaggskip er ECIU University, som er del av EUs prestisjefylte satsing på European Universities. 

Om ECIU

Universitetene i konsortiet vektlegger en sterk sammenheng mellom forskning og undervisning. Vi arbeider for et moderne, engasjerende og forskningsintensivt læringsmiljø som bygger på mangfold og samarbeid.

Universitetene i ECIU er relativt unge, har tette bånd til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon. Den felles visjonen er å utfordre konvensjonell tankegang.

Besøk ECIUs nettside her

Nettverket har to store satsingsområder:

Kreativ undervisning

Både UiS og ECIU er opptatt av å finne kreative, læringsfokuserte og framtidsrettede undervisningsmetoder som oppmuntrer til sosialt entreprenørskap og bruk av smart teknologi. 

Gjennom styringsgruppen Entrepreneurship and societal impact of research deler medlemmene i ECIU beste praksis for samarbeid med regionale aktører for å tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap. Denne styringsgruppen blir ledet av forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiS, Troels Jacobsen.
 

Historie og visjon

ECIU ble etablert i 1997, med utgangspunkt i at medlemmene skal dele kunnskap rundt beste praksis og relevante samfunnsutfordringer.

Nettverket skal kunne presentere sitt enhetlige og målrettede arbeid for andre europeiske institusjoner og universitetsnettverk, og dermed være en premissleverandør for høyrere utdanning, regional forskning og utvikling innen i den europeiske universitetssektoren.

Aktiviteten i Brussel koordineres av ECIU sitt Brussel-kontor og styringsgruppen «Steering Committee EU Policy and Research».

Aktivitetene på UiS koordineres av leder for Internasjonalt kontor, Bjarte Hoem.

Nøkkelprosjekter

De viktigste prosjektene i ECIU er:

ECIU-medlemmene (lenker til ECIUs nettside):

Aalborg University
Dublin City University
Hamburg University of Technology
Kaunas University of Technology
Linköping University
Tampere University
Tecnológico de Monterrey
The University of Nottingham
Universitat Autònoma de Barcelona
University of Aveiro
University of Stavanger
University of Trento
University of Twente