Et profilbilde

Førsteamanuensis
Jernes, Margrethe { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Jernes, Margrethe", "tel": "Telefon: 51833511", "email": "margrethe.jernes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-259
Tlf priv/mob +47 90012073

Annet

 

Fagfellevurderte konferansebidrag

Jernes, Margrethe (2012) Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens. Paper on the 22nd conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2012. URL: http://www.eecera2012.ipp.pt/

Jernes, Margrethe (2011) Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten. Paper on the 21nd conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2011: URL: http://www.eecera.org/documents/pdf/conferences/abstract-books/geneva-2011.pdf

Jernes, Margrethe (2011) ?I think everything is fun with the computer!? Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten.  Paper on the 21nd conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2011: URL: http://www.eecera.org/documents/pdf/conferences/abstract-books/geneva-2011.pdf

Jernes, Margrethe (2010) Children in interaction in a digital context. Paper on ICCP 2010: http://www.fmh.utl.pt/25iccp/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29 Nettsted for ICCP: http://www.iccp-play.org/conferences.htm)

Jernes, Margrethe, Alvestad, Marit and Sinnerud, Marta (2010) Practitioner?s experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens. Paper on the 20th conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2010: http://www.eecera2010.org/

Jernes, Margrethe (2010) Children in interaction in a digital context. Paper on the 20th conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2010: http://www.eecera2010.org/

Jernes, M., Sinnerud, M. (2009): Digitale objekt i barnehagen. Parallellsesjon på konferansen FoU i praksis i Verdal. 23. april. http://www.hint.no/forskning/konferanser/fou_i_praksis/program/p1

Jernes, M., Sinnerud, M. og Alvestad, M. (2009): Digital objects in Norwegian kindergartens. The 19th conference of European Early Childhood Education Research Association (EECERA). Symposium IV/9. Paper on the 19th conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2009. URL:  http://www.lefuret.org/19th%20EECERA/Programme.html

Jernes, M. Og Økland, N.T. (2008): The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten. FoU i praksis i Trondheim. 18. april. http://www.dmmh.no/index.php?ID=1105

Engelsen, K.S., Jernes, M., Vangsnes, V. og Økland, N.T. (2008): The function of digital objects in children?s social and linguistic growth and education in kindergarten settings. The 18th conference of European Early Childhood Education Research Association (EECERA). Symposium VI/17. Paper on the 18th conference for European Early Childhood Education Research Association: EECERA 2008.  URL: http://www.uis.no/getfile.php/Konferanser/abstract%20book%20final%20MTIxOTkzMTU3OTEzMj.pdf

Inviterte foredrag og andre bidrag

Jernes, Margrethe (2011) Stille kamp om makten. Foredrag på Åpen Dag, UiS, 30.11.11. URL: http://www.uis.no/etter_videreutdanning/uis_pluss/aapen-fagdag-2011-article57943-5793.html

Jernes, Margrethe (2010): Data - naturlig del av barnehagens innhold? Invitert foredragsholder på Barnehagekonferansen i Molde. URL: http://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/More-og-Romsdal/Nyheter/Nyheter-2010/Barnehagekonferansen-2010/

Jernes, M. (2010) Digitale verktøy i barnehagen. Invitert ?short paper? på NVU-konferansen (NettVerksUniversitetet) 16. mars Stord.URL: http://ans.hsh.no/nvu/nedlastinger/program_konferanse_2010.pdf

Jernes, M. (2010) Computers in kindergarten. Presentation at Doctoral Conference at University of Stirling. 29. Mai, Stirling, Scotland, UK.

Jernes, Margrethe (2010) Data ? en naturlig del av hverdagen? Invitert foredrag på konferansen Klikk der! Høyskolen i Oslo. URL: http://home.hio.no/~bolgan/klikkder/Program%20Klikk%20der!%20190310.pdf

Jernes, Margrethe (2009): Digitale objekt i barnehagen. Foredrag på Forum for Barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. 5. mai.

Jernes, Margrethe (2009): Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund. Foredrag på Landskonferanse for praksis- og studieledere lærerutdanningene.  7. mai. Høgskolen Stord/Haugesund

Jernes, M., Vangsnes, V. og Økland, N.T.  (2008): Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag. Nasjonal barnehagekonferanse i Oslo. 18. juni. http://www.congrex.no/expose/global/download.asp?id=461&fk=239&thumb=

Jernes, M. (2006): IKT I barnehagen. Parallellsesjon på konferansen IKT-konferansen i Troms. 23. november. http://www.skoletroms.no/06-IKTkonf/06-Program/06-Sesjon2/sesjon2C.htm

Jernes, M. (2006): Workshop for førskolelærere. Parallellsesjon på konferansen IKT-konferansen i Troms. 24. november. http://www.skoletroms.no/06-IKTkonf/06-Program/06-Sesjon5/sesjon5H.htm

Jernes, M. (2005): Erfaringer med IKT i førskolelærerutdanningen. Invitert foredrag på Lærende nettverk 11.mai. URL: http://stud.hsh.no/lu/inf/lnettverk/samling4_05/program.htm + http://ans.hsh.no/lu/felles/FLU/ikt/erfaringer/

Jernes, M. (2004): Mappevurdering på Flu1. HSH sine etterutdanningsdager i Rosendal, 14. oktober. http://ans.hsh.no/lu/felles/flu/141004/

Jernes, M. (2003): Mot en digital førskolelærerutdanning? Presentasjon på ITU-konferansen Oslo 18. oktober.  http://www.itu.no/Prosjekter/t1000203716_09/view

Jernes, M. (2002): Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. To parallellsesjoner på barnehagekonferansen ?En fagligere og farligere barnehage? i Tønsberg 30. oktober og 1. november. http://smk.ans.hive.no/trykksak2.pdf

Jernes, M. (2002): Modig på nettet. Presentasjon av eget hovedfag så langt på ITU-konferansen Oslo 17. oktober. http://www.itu.no/Aktiviteter/Foredrag/t1035461459_94

Kurs (oppdrag og utvikling)

Jernes, M. (2011) ALACT modellen ? en problemløsnings- og refleksjonsmodell. Seks timers kurs på videreutdanningsenheten Veiledningspedagogikk for lærere og førskolelærere, Høgskolen Stord/Haugesund, Stord: 25. november, 2011.

Jernes, M. (2011) ALACT modellen ? en problemløsnings- og refleksjonsmodell. Seks timers kurs på videreutdanningsenheten Veiledningspedagogikk for lærere ved Norheim Skole. Høgskolen Stord/Haugesund, Karmøy: 31. januar, 2011.

Jernes, M. (2010) ALACT modellen ? en problemløsnings- og refleksjonsmodell. Fem timers kurs på videreutdanningsenheten Veiledningspedagogikk for lærere, førskolelærere og andre mentorer. Stord, 23. mars.

Jernes, M. (2010) Veiledning ? tradisjoner og strategier. To timers kurs på videreutdanningsenheten Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Stord, 20. januar.

Bølgan, N., Jernes, M. og Wigstøl, K. (2005): IKT i barnehagen ? barn og digitale medier. Et nettbasert etterutdanningskurs i regi av HiA, HiO og HSH. Gjennomført april, mai og juni.

Jernes, M. og Sinnerud, M. (2004): Erfaringer fra PLUTO-prosjektet ved Høgskolen Stord/Haugesund. Presentasjon på Nasjonal barnehagekonferanse for Studentsamskipnadens barnehager - 4. juni.

Jernes, M. (2003): Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Forelesning på etterutdanningsdagene arrangert av Forum for Oppvekst i Sunnhordland:  http://www.fos-sunnh.no/050304.html

Jernes, M. og Aaseth, A.K. (2003): Erfaringer fra endringer i praksisorganiseringen gjennom PLUTO. Presentasjon på etterutdanningsdag ved Høyskol i Oslo, 18. mars.

Jernes, M. og Aaseth, A.K. (2002): Erfaringer fra endringer i praksisorganiseringen gjennom PLUTO. Presentasjon på etterutdanningsdag ved Høyskolen i Oslo, 19. november.

Hagesæther, A., Jernes, M. og Meling, B. (1998): Pedagogisk veiledning i praksisopplæringen i grunnskolen. Høyskolen Stord/Haugesund. 3 x 3 timers kveldskurs.

Hagesæther, A., Jernes, M. og Meling, B. (1998): Pedagogisk veiledning i praksisopplæringen i barnehagen. Høyskolen Stord/Haugesund. 3 x 3 timers kveldskurs.

1995 ? 1997: Kursholder for Aschehoug i undervisningsopplegget Tussilago, Aschehoug forlag. Samarbeid med Turid Fosby Elsness, Anders Havnelid og Rolf Venheim. URL: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=09389001x&kid=biblio

Courses taught

Forskningsområder

Overordnet forskningsfelt

Barnehage/Early Childhood Education and Care (ECEC)


Pågående forskning
Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen (doktorgradsprosjekt)

 

Interessetemaer
Relasjonsarbeid, skapende virksomhet, organisering og fysisk utforming, teknologi, voksenpedagogikk, veiledning  

Utvalgte publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner

Jernes, M. (akseptert). Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår. Tidsskriftet Barn ? NTNU.

Jernes, M. og Engelsen, K.S. (2012) Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic Studies in Education, (3-4), pp.

Engelsen, Knut Steinar, Jernes, Margrethe, Kvinge, Lars M. Røsseland, Vangsnes, Vigdis, & Økland, Nils Tore Gram. (2012). Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. In B. Aamotsbakken (Ed.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole (pp. s. 21-35). Oslo: Universitetsforlaget.

Engelsen, Knut Steinar, Jernes, Margrethe, Kvinge, Lars M. Røsseland, Vangsnes, Vigdis, & Økland, Nils Tore Gram. (2012). Bruk av dataspill i norske barnehager - utbredelse og holdninger blant personalet. In H. Jæger & J. K. Torgersen (Eds.), Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen (pp. 109-125). Oslo: Universitetsforlaget.

Jernes, M., Alvestad, M. og Sinnerud, M. (2010) ?Er det bra, eller?? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. In: Nordisk Barnehageforskning, vol. 3, nr. 3, pp. 115?131. URL: http://www.nordiskbarnehageforskning.no/

 

Andre publikasjoner

Engelsen, Knut Steinar, Jernes, Margrethe, Vangsnes, Vangsnes og Økland, Nils Tore (2010) Barnehageforskning ? når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning. I: Første steg. Nr. 1/2010. URL: http://www.utdanningsforbundet.no/pageFiles/102488/FS_nr_1_10/Fs_1_10_web_34-36.pdf

Jernes, Margrethe. (2003). Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Barnehagen, 6(5), 12-13.

Jernes, Margrethe. (2002). Værdier sender hele tiden signaler. 0-14 Nul til Fjorten, 12(2), 70-75.

Jernes, M. (2001). "Budskap i fysisk miljø og dagsrytme." Barnehagefolk 3: 26-33. URL: http://www6.uis.no/ansatt/jernes/artikkel/budskap.htm

 

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

1985 ? 1995, erfaring fra tilsettinger som både pedagogisk leder og styrer i barnehager.
1995 ? 1997, erfaring fra tilsetting som klasselærer i grunnskolen
1997 ? 2011, erfaring fra tilsetting som høgskolelærer og høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund. Hovedfag i pedagogikk, 2003.
 2011 ? d.d., erfaring fra tilsetting i kvalifiseringsstilling for 1. amanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Jernes har også erfaring fra deltakelse i og ledelse av ulike styrer, for eksempel Østlandsk Lærerstevne.

 

Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid

2000 - 2004: PLUTO - Prosjekt LærerUtdanning Teknologi og organisering  

Et departementalt-finansiert prosjekt. Konkurranse utlyst fra UFD 1999/2000.
Prosjekttittel: Heilskapleg integrering av IKT i lærarutdanningane ved Høgskolen Stord/Haugesund - IKT som verktøy for kunnskapsutvikling og refleksjon i fag og praksis.
Dokumentasjon og lenkesamling spesielt for førskolelærerutdanningen samlet av Margrethe Jernes: http://ans.hsh.no/lu/pluto/flu. Se ellers artikkel om Jernes på ITUs arkiv: http://www.ituarkiv.no/itukonf2003/avis/1066473246.0.html

2003-2006: SITE - School and Kindergarten Improvement through Evaluation LærerUtdanning

Et EU-finansiert Comenius 2.1 prosjekt. 9 partnere fra deltakerlandene Norge, Danmark, England, Irland og Spania. Jernes var medarrangør i 2 kurs og i 6 prosjektmøter. Også foredrag med tema om den norske barnehagen, rammeplanen og arbeid med kvalitet, observasjon som forskningsmetode og bruk av egen utviklet modell for evalueringsarbeid. Nettadresse: http://web.educastur.princast.es/cpr/gijon/site/ Prosjektet ble avsluttet 2007 i form av en større konferanse i Danmark. Rapportering var et web-sted hvor Jernes var redaktør http://ans.hsh.no/lu/ped/site/report/

 

2008-2010: Digitale objekts plass i barns språklige og sosiale danning i barnehagen.

Et NFR-finansiert forskningsprosjekt hvor JERNES? PhD-utdanning inngår. URL: http://www.hsh.no/fou/fouprogram/alk/praksis-fou/digob.htm