Et profilbilde

Førsteamanuensis
Knutsen, Ketil { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Knutsen, Ketil", "tel": "Telefon: 5183 1411", "email": "ketil.knutsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-203
Merknader Fagkoordinator for historie og medlem i styringsgruppen for forskningsgruppen Minnestudier

 

Courses taught

Forskningsområder

Politisk historiefortelling, historiebruk, historiekultur, samfunnsfagdidaktikk, historiedidaktikk, museet som historieformidler og minnestudier.

Utvalgte publikasjoner

Et utvalg vitenskapelige publikasjoner:

 

Knutsen, Ketil (2012): Historiebaserte politiske ritualer ? Hvordan politisk innflytelse utøves gjennom ritualer med historiske referanser. I Drangsholt, Janne; Jager, Beneikt; Kalvig, Anne (red.): Memories we live by. Hertervig Academic ? Stavanger University Press.

Knutsen, Ketil. (2012): Political Frames of Welfare History. In Törnquist-Plewa, Barbara and Bernsand, Niklas (eds.): Painful Pasts and Useful Memories Remembering and Forgetting in Europe. CFE Conference papers Series No 5. Centre For European Studies at Lund University. Internett:  http://www.cfe.lu.se/upload/LUPDF/CentrumforEuropaforskning/NiklasBG5web.pdf

Knutsen, Ketil. (2010): Historiefortelling som politisk retorikk. I Dessingué, Alexandre, Knutsen, Ketil, Laksfoss Hansen, Ann Elisabeth (red.): Flerstemte minner. Hertervig Akademisk Forlag.

 

Knutsen, Ketil. (2009): Urban history at the museum. In Heimen. scientific periodical for local and regional history, nr. 2, 2009

 

Knutsen, Ketil (2006): Historier ungdom lever ? en studie av hvordan ungdommer bruker historie for å gjøre livet meningsfullt. Graden dr. philos. Universitetet i Bergen. Bergen

 

Knutsen, Ketil (2004): Å utvikle historiebevissthet i museer. I Ahonen, Sirkka, Poulsen, Marianne (et.al). Hvor går historiedidaktikken? Trondheim. NTNU

 

Christophersen, Jonas, Lotsberg, Dag Øyvind, Børhaug, Kjetil, Knutsen, Ketil og Dolve, Knut (2003): Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. Bergen. Høgskolen i Bergen

 

Knutsen, Ketil (2001): Å utvikle historiebevissthet i skolen. Intensjoner i og tilrettelegging av læreplan, lærebøker og undervisningspraksis. Mastergrad i historie. HiB og UiB.

 

 

Et utvalg fagbøker/læreverk:

 

Knutsen, Ketil og Bøe, Jan Bjarne (2012): Innføring i historiebruk. Kristiansand. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

 

Hellerrud, Synnøve Veinan., Moen Sigrid og Knutsen, Ketil. (2007). Matriks 9. Historie. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Oslo. Aschehoug.

 

Hellerrud, Synnøve Veinan., Moen Sigrid., Knutsen, Ketil (et.al) (2007). Matriks 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Lærerveiledning. Oslo. Aschehoug.

 

Hellerrud, Synnøve Veinan og Knutsen, Ketil (2008): Matriks 10. Historie. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Oslo. Aschehoug.

 

Hellerrud, Synnøve Veinan., Knutsen, Ketil (et.al) (2008). Matriks 10. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Lærerveiledning. Oslo. Aschehoug.

 

 

Et utvalg populærvitenskapelige publikasjoner:

 

Knutsen, Ketil (2006): Historier ungdom forteller om livet. I Bedre skole - Tidsskrift for lærere og skoleledere. Nr. 4: 72-75.

 

Knutsen, Ketil. Gerhardsen som trumfkort. Kronikk i Dagbladet, 07.03.2011. http://www.dagbladet.no/2011/03/07/kultur/debatt/kronikk/velferdsstaten/15712616/

 

Knutsen, Ketil. Fortell oss noe, Jens! Innlegg i VG, 27.07.2011. Se Retriver:  http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0550162011072743065064&serviceId=2

 

Knutsen, Ketil. Makten over minnet. Kronikk i Bergens Tidende, 28.08. 2011. Finnes elektronisk på forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2011/september/297007

 

Knutsen, Ketil., Boyesen, Marit., Pettersen Kenneth Arne., Smith-Solbakken, Marie. Ordene, minnene og samfunnssikkerheten. Kronikk i Rogalands avis, 01.09.2011 http://www.rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article5718617.ece

 

Knutsen, Ketil. Kampen om Ground Zero. Kronikk i Stavanger Aftenblad, 14. september 2011. http://www.aftenbladet.no/debatt/Kampen-om-Ground-Zero-2864825.html

 

Knutsen, Ketil. Historiebruk som politisk kompass. Kronikk i StavangerAftenblad, 19. april 2012.

http://www.aftenbladet.no/meninger/Historiebruk-som-politisk-kompass-2959548.html

 

Pågående forskning

Historiebruk, makt og politikk.

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis, dr.philos Universitetet i Stavanger, førstelektor Universitetet i Tromsø, doktorgradsstipendiat Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, lærer/klassestyrer i videregående skole og grunnskole, diverse styreverv, konsulentoppdrag, redaktøroppdrag