Et profilbilde

Professor
Munthe, Elaine { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Munthe, Elaine", "tel": "Telefon: 5183 3530", "email": "elaine.munthe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL U-212

Courses taught

Forskningsområder

Forskningsområder:

(1) Programområdeleder av forskningsprogrammet "Læreres undervisningskunnskap"  Studier av læreres arbeid for å undersøke hva slags kunnskap, kompetanse, ferdigheter lærere bruker og har bruk for innen ulike fag, med ulike elever i ulike situasjoner.  Et viktig aspekt i dette forskningsprogrammet er hvordan lærere utvikler slik kunnskap.

(2) Lærerutdanningsforskning  Vi har foreløpig svært lite forskning om lærerutdanning og hva det betyr for studenters læring og deres framtidige arbeid om lærere. Innenfor dette feltet har jeg spesiell interesse av å studere kvalifisering til lærerarbeidet og profesjonell utvikling i arbeidet som lærer.

Utvalgte publikasjoner

VITENSKAPELIGE ARTIKLER

 

Roland, E., Munthe, E. (1997) The 1996 Norwegian Program for Preventing and Managing Bullying in Schools, The Irish Journal of Psychology vol. 18, no. 2, pp 233-247

 

Bru, E., Boyesen, M., Munthe, E., Roland, E., (1998) Perceived social support at school emotional and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students,  Scandinavian Journal of Educational Research Vol. 42, no. 4, pp. 339-356

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383980420402

 

Bru, E., Stornes, T., Munthe, E., Thuen, E. (2010).

Students? Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School, Scandinavian Journal of Educational Research, 54, 6, s. 519-533. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313831.2010.522842

 

Cosmoveci, E., Idsøe, T., Bru, E. & Munthe, E. (2009) Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels. Scandinavian Journal of Educational Research

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313830903043174

 

Munthe, E. (2001). Measuring Teacher Certainty. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(2), 167 - 181.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313830120052741

 

Munthe, E. (2001) Professional Certainty / Uncertainty: How (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?  European Journal of Teacher Education  vol. 24, no. 3, pp. 355-368. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619760220128905

 

Munthe, E. (2003) Teachers? Workplace and Professional Certainty, Teaching and Teacher Education, 19, 801-813. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X03000842

 

Munthe, E. (2005). Innholdsanalyse av klasseromsvideoer; CLASS som et eksempel, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 2, 159-174. http://www.idunn.no/ts/npt/2005/02/innholdsanalyse_av_klasseromsvideoer_med_class_som_et_eksempel

 

Munthe, E. (2005). Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 431-445.  http://www.idunn.no/ts/npt/2005/06/lereren_og_lering_mellom_usikkerhet_og_skrasikkerhet

 

Munthe, E. & Bru, E. (submitted) Teachers? professional certainty in relation to 6th and 9th grade students? perceptions of their learning environment at school

 

Munthe, E. & Haug, P. (2010). En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning. Norsk pedagogisk Tidsskrift, 3, 188-202. http://www.idunn.no/ts/npt/2010/03/art03

 

Munthe, E., Malmo, K.-A., & Rogne, M. (2011). Teacher education reform and challenges in Norway, Journal of Education for Teaching, 37, 4, s. 441-450.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02607476.2011.611012

 

Munthe, E. & Midthassel, U.V. (2002) Peer Learning Groups for Teachers ? a Norwegian innovation, New Zealand Annual Review of Education, vol. 11, pp. 303-316

 

Munthe, E. & Ohnstad, F.O. (2008). Ensomme svaler? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 471-482. http://www.idunn.no/ts/npt/2008/06/ensomme_svaler_en_studie_av_praksisskolelereres_rapportering_om_identitet_k

 

 

Munthe, E. & Thuen, E. (2009). Junior high school teachers? judgments of problems among students, Teachers and teaching: Theory and practice, 15, 5. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13540600903139571

 

 

FAGARTIKLER I FAGTIDSSKRIFT

 

Munthe, E. (2002) Et hundreårs perspektiv (John Dewey) Bedre Skole, 3,   59-65.

 

Østrem, S. & Munthe, E. (2003) Laboratorieskolene ? en skole for de gode erfaringene, Bedre Skole, 2, 87-91 (?The Laboratory Schools ? schools for educative experiences?)

 

Østrem, S. & Munthe, E. (2003) Lærerne ved Laboratorieskolene til John Dewey, Bedre Skole, 3, 33-38. (?Teachers at the Laboratory Schools?)

 

 

BØKER OG KAPITLER I BØKER

 

Roland, E., Munthe, E. (red) (1989) Bullying, An International Perspective  London: David Fulton Publishers

 

Munthe, E. (1989). Bullying in Scandinavia. I E. Roland & E. Munthe(red.), Bullying, An International Perspective. London: David Fulton Publishers.

 

 

Munthe, E., (prosjektleder) et.al. (1996) Elevrådets ideperm mot mobbing (barneskole) Oslo: Nasjonalt Læremiddelsenter

Munthe, E., (prosjektleder) et.al. (1996) Elevrådets ideperm mot mobbing (ungdomsskole) Oslo: Nasjonalt Læremiddelsenter

Munthe, E., (prosjektleder) et.al. (1996) Elevrådets ideperm mot mobbing (Videregående skole) Oslo: Nasjonalt Læremiddelsenter

 

Munthe, E. (2001). En persons risiko er en annen persons fare. I J. Rasmussen (Ed.), Luhmann anvendt, Copenhagen:  Unge Pædagoger.

 

Munthe, E. & Vaaland, G.S. (2004). Mobbing som tverrfaglig tema i allmennlærerutdanningen, i M. Brekke (red). Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring, Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Munthe, E. (2005). Usikkerhet i skolen ? hva betyr det for lærerutdanningen? M. Lea (Red) Fest Schrift in celebration of Teacher Education in Stavanger?s first 50 years, Stavanger: University of Stavanger

 

 

Munthe, E. (2006). Visuell analyse; et mangfold av muligheter, i M. Brekke (Ed) Å Begripe Teksten, Kristiansand: Høyskoleforlaget http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-675-6

 

 

Zellermayer, M. & Munthe, E. (Eds) (2008) Teachers Learning in Communities, Singapore &  Amsterdam: Sense Publishers

 

Zellermayer, M. & Munthe, E. (2008). Introduction - Teachers learning in communities, in M. Zellermayer  & E. Munthe (Eds) (2008) Teachers Learning in Communities, Singapore &  Amsterdam: Sense Publishers

 

Munthe, E. (2008). Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities, in

M. Zellermayer  & E. Munthe (Eds) Teachers Learning in Communities, Singapore &  Amsterdam: Sense Publishers

 

Ohnstad, F.O., & Munthe, E. (2010). Veiledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering, i P. Haug (red). Kvalifisering til læraryrket, Oslo: Abstrakt forlag.

 

Postholm, M-B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R. (red) (2011). Lærerarbeid for elevenes læring, 1-7 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-884-2

 

Postholm, M-B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R. (red) (2011). Lærerarbeid for elevenes læring, 5-10 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-885-9

 

Postholm, M-B, Munthe, E., Haug, P., Krumsvik, R. (red) (2011). Elevmangfold i skolen, 1-7 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-886-6

 

Postholm, M-B, Munthe, E., Haug, P., Krumsvik, R. (red) (2011). Elevmangfold i skolen, 5-10 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-887-3

 

Munthe, E. (2011). Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellingskunst, i Postholm, M-B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R. (red). Lærerarbeid for elevenes læring, 5-10 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Munthe, E. (2011). Betydning av emosjonelt klima for læringsmiljø, i

Postholm, M-B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R. (red). Lærerarbeid for elevenes læring, 5-10 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Munthe, E. (2011). Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellingskunst, i Postholm, M-B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R. (red). Lærerarbeid for elevenes læring, 1-7 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Munthe, E. (2011). Mangfold i skolen, i Postholm, M-B, Munthe, E., Haug, P., Krumsvik, R. (red). Elevmangfold i skolen, 5-10 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Munthe, E. (2011). Mangfold i skolen, i Postholm, M-B, Munthe, E., Haug, P., Krumsvik, R. (red). Elevmangfold i skolen, 1-7 trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

 

 

 

RAPPORTER

 

Roland, E., Munthe, E. (1986) Unge innvandrere i Stavanger, rapport nr. 2, Janusprosjektet, Stavanger Lærerhøgskole

 

Lauvvik, B., Munthe, E., Roland, E., Steen, P., (1987) Datainnsamlingsinstrumenter, rapport nr. 6, Janusprosjektet. Stavanger Lærerhøgskole

 

Munthe, E. (1994) Evaluation Report; Nong District Weaving Project Vientiane, Laos

 

Munthe, E. (1994) Assessment Report; Baw Gaow Rehabilitation Center and Cham Luang Detoxification/ Rehabilitation Center, Vientiane, Laos

 

Munthe, E. (1995) Klong Yai Human Resource Development Project 1991 - 1993, Vientiane, Laos

 

Roland, E., Munthe, E. (1997) The Research Tradition on Bullying in School, Stavanger University College: Center for Behavioral Research

 

Munthe, E., Idsøe, T. (2000) Skolemiljø i Finnmark - tilbakemelding til skolene, Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

 

Munthe, E., Østrem, S. (2001) Rapport nr. 1: Resultater fra spørreundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved Høgskole nr. 1, Høgskolen i Stavanger: Stavanger

 

Munthe, E. & Østrem, S. (2002) Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520)  Høgskolen i Stavanger: Stavanger '

 

Munthe, E., Solli, E., Ytre-Arne, E., Roland, E. (Eds)(2006). Taking Fear out of Schools, Report from OECD conference in Stavanger, Norway, University of Stavanger.

 

Følgegruppen (2011). Frå allmennlærar til grunnskulelærar, Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Stavanger: UiS. Kan lastes ned fra: http://ffl.uis.no 

 

 

 

 

 

Pågående forskning

Nyutdannede læreres mestring av yrket (2006-2010). Samarbeid mellom HiO / Senter for profesjonsstudier, HVO og UiS. Finansiering fra NFR, PraksisFoU-programmet.

Qualifying for Professional Work (2010-2014). Samarbeid med HiOA / Senter for profesjonsstudier.  Finansiering fra NFR, Utdanning 2020-programmet.

Teachers as Students (TasS-prosjektet) (2011-2015). Finansiering fra NFR, PRAKUT-programmet.

 

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen (2010-2015). Følgeforskning finansiert av Kunnskapsdepartementet.

 

Arbeidserfaring

 

01.01.2008 - 31.12.2010:  Instituttleder, Institutt for  allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, UiS

Fra sep 2007: Professor i pedagogikk ved UiS og Professor II ved Senter for Profesjonsstudier, HiO

Fra 2006 :  1. amanuensis II ved Senter for Profesjonsstudier, HiO

1995 - 2007: forsker/ 1. amanuensis ved Senter for atferdsforskning, UiS

Lærer ved International School of Curacao, Nederlandske Antiller  (1980-82), vitenskapelig assistent på JANUS-prosjektet (Forskningsrådet), lærer ved International School of Peshawar, Pakistan (1990-1993), evalueringskonsulent i Laos (1994-1995), lærer Nylund barneskole 1 år, Tau ungdomsskole ca. 1 år.

Annen erfaring:

NFR:

Styremedlem, NFR: PRAKUT (2010-2013)

Styremedlem, NFR: Praksisrettet FoU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (2006-2010)

Oppfølgingsgruppe i etterkant av Evaluering av norsk pedagogisk forskning (2004-5)

Kunnskapsdepartementet:

Medlem av ressursgruppe i f m utvikling av Stortingsmelding 11 (2008-2009)

Medlem av Rammeplanutvalg for ny Grunnskolelærerutdanning (2009-10)

Leder av Følgegruppe som skal følge ny Grunnskolelærerutdanning 2010 - 2015.

European Association for Research on Learning and Instruction:

Leder av Special Interest Group 11 (Teaching and Teacher Education) 2003 - 2007.