Et profilbilde

Førsteamanuensis
Uppstad, Per Henning { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Uppstad, Per Henning", "tel": "Telefon: 5183 1268", "email": "per.h.uppstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom HG R-304
Tlf priv/mob 90692150

CV

Name:                   Per Henning Uppstad
Born:                     30.09.70
Addresse, private: Goavegen 113, 4070 Randaberg
Phone and e-mail:+4751831268 (work), per.h.uppstad@uis.no
Status:                   married, four children.
Professional position:  Associate professor

 

Education

2005 PhD, Lund University, Department of linguistics and phonetics

1994 Pedagogical training, Stavanger University College

1994 Norwegian as foreign language (10 vekttal) University of Bergen

1989-1994 Master in nordic languages, University of Bergen

Articles

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (in press) The status of the concept of ?phoneme? in psycholinguistics. Journal of psycholinguistic research

Uppstad, P.H. & Tønnessen, F.E. (2007) The notion of ?phonology? in dyslexia research: cognitivsm ? and beyond. Dyslexia 13 (154-174)

Uppstad, P.H. & Solheim, O.J. (2007) Aspects of fluency in writing. Journal of psycholinguistic research 36

Uppstad, P.H. (2006). The dynamics of written language acquisition. L1-Educational Studies in Language and Literature, 6 (1), p. 63 ? 83.

Uppstad, P.H. (2006). Written language and the notion of 'lexicon'. L1-Educational Studies in Language and Literature, 6 (1). p. 85 ? 97

Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006) Hvordan kan vi gjøre erfaringsbaserte funn om forholdet mellom lytte- og leseforståelse?, Logopeden, Norsk tidsskrift for Logopedi nr 1/06

Uppstad, P. H. (2005) Optimality Theory: rethinking phonology for the study of literacy Working Papers 51, Dept of Linguistics Lund University: 209-225

Wagner, Å.K.H. & Uppstad, P.H. (2005) Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students. In Cohen, J., McAlister, K., Rolstad, K., & MacSwan, J. (Eds.) ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism. Somerville, MA: Cascadilla Press.

 

Book chapters

Uppstad, P.H. & Wagner Å.K.H. (2005) Approaching the skills of writing. In Luuk Van Waes, L., Leijten, M. & Neuwirth, C. (Eds.) Writing and Digital Media, Elsevier.

Uppstad, P.H. (2003) Kroppen i teksten. Metaforisk nærleik i moderne avstandsmedium. I Sigrid Grønstøl (red) Ordet og Kjødet. Humaniora i Stavanger, Stavanger: Wigestrand. (15 s)  

Books

Wagner, Å.K.H; Uppstad, P.H. & Strömqvist, S. (2008) Det flerspråklige mennesket. Ei grunnbok om skriftspråklæring. [The multilingual human being ? a basic book about learing of print.] Oslo: Fagbokforlaget

Uppstad, P.H. (2005) Language and Literacy. Some fundamental issues in research on reading and writing, unpublished PhD-thesis, Lund University 193 p.

Review

Science, 2007 (Editor: Pamela J. Hines)

Child Neuropsychology, 2007

L1 ? Educational studies in language and literature, 2006, 2008 (Editor: Gert Rijlaarsdam)

Scandinavian Journal of Educational Research, 2009, 2010

(National Editor: Tone Kvernbekk)

Book reviews

Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2006) Å telja eller ikkje telja. (Bokmelding av Berge et al.(red)  Ungdommers skrivekompetanse bind I og II,) Norsklæraren nr 2/06

Uppstad, P.H. (2005) Kva er lingvistikk? (Melding av Helene Uri, ?Hva er språk?, Universitetsforlaget 2004) Norsk Lingvistisk tidsskrift, nr 1.

Uppstad, P.H (2004) Frå forteljingar om det sjølvsagte til vidsynt språkvitskap. (Bokmelding av Mæhlum, Brit; Gunnstein Akselberg; Unn Røyneland og Helge Sandøy: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappelen) Norsklæraren (1)

National journals without referee

Uppstad, Per Henning  Skrift som framandspråk. Utdanning 1/09

Uppstad, Per Henning (2006) Veit me eigentleg kva lesing og skriving er? Norsklæraren, nr 1/06

Uppstad, P.H. (2002) Kan det liggja interessante innsikter om læring av skrive språk i ei ny tilnærming til talt språk? SLF-info nr 2  (3 s)

Uppstad, P.H. (2001) Denotasjon som grep og omgrep. Nordica Bergensia, nr 25

Uppstad, P.H (2001) Skrive- og tenkjevanskar Norsklæraren nr 2/02. ( 2 s.)

Uppstad, P.H (1998) Kvinnfolkå går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i Kadlakjørkjo - Nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy Årbok for Karmsund 1997-1998. Karmsund Folkemuseum, (s 173-183).

Articles in newspapers:

Uppstad, P.H. (2004) Om elefantar i lese- og skrivevitskapen, Kronikk i Stavanger Aftenblad, 20.09.05

Uppstad, P.H. (2005) På sviktande grunnlag, www.Forskning.no

Uppstad, P.H. (2003) Det kopierande menneske ? Homo Xerox, Kronikk i Rogalands Avis, oktober 2003

 

Courses taught

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2006-

Associate professor, National Centre of Reading Education and Resarch, University of Stavanger

2002-2005

PhD-student at University of Stavanger, Reading Centre

1997-2001

Associate professor, Stavanger University College, Departement of nordic languages

1996-1997

National service,

1994-1996

Volunteer in youth work,  Republic of Congo, Africa