MENY

Nytt spennende tilbud til deg som underviser på UiS

Surfing på nettet og oppdatering på sosiale medier er bare noe av det dagens universitetslærere må konkurrere med. Større undervisningsgrupper kan også være en utfordring. Nå lanseres skreddersydd veiledning i hvordan du holder på oppmerksomheten og maksimerer undervisningen under endrede forhold.

Studenter i auditorium Nytt tilbud kan gi deg flere tips til hvordan du kan holde på oppmerksomheten til studentene dine. (Arkivfoto)

Bakgrunnen for tilbudet er at UiS ønsker å være helt i front i undervisningskvalitet.  
  
Uniped, nettverket som forsker på og arbeider med utvikling av universitets- og høgskolepedagogikk ved UiS, er ansvarlig for det nye tilbudet. 
  

Ulike utfordringer

– Siden ønskene og utfordringene er så ulike, tilbyr vi veiledning 1:1 der den enkelte lærer i samarbeid med en erfaren kollega kan få hjelp og tips til å videreutvikle egen undervisning, forteller Vegard Moen i Uniped. 
  
Tilbudet går ut til alle ansatte i undervisningsstillinger. 

Har råd for mye  

Moen forteller at Uniped for eksempel kan hjelpe med stemmebruk, nye presentasjonsformer, tips for å aktivisere studentene og legge opp undervisningen, og nye muligheter med IKT i undervisningen. 
  
Han tror også det tverrfaglige aspektet er viktig i det nye tilbudet. 
  

Tverrfaglighet viktig

– Vi tror mange setter pris på å ha en erfaren kollega utenfor sitt eget fagmiljø som sparringspartner. Det kan ofte frambringe nye og interessante og uventede ideer og løsninger til hvordan man kan utvikle undervisningen, sier han. 
  
På sikt vil det også bli arrangert flere workshops med fokus på undervisningskvalitet. 
  
– Vi vet at vi har mange dyktige universitetslærere med gode ideer, og i fellesskap kan vi videreutvikle disse, sier Moen. 
 
Dersom du synes dette virker interessant, ta kontakt med Kjetil Kiil Halvorsen i HR avdelingen.  

Se også Unipeds side på uis.no.
 

Tekst: Elin Nyberg