MENY

Ønsker skreddersydd undervisning

Prorektor Dag Husebø står i spissen for en UiS-delegasjon som skal lære mer om hvordan studentenes digitale praksis kan bidra til å utvikle nye og innovative måter å undervise på.

Arrangementet er i regi av European Consortium of Innovative Universities (ECIU) hvor Universitetet i Stavanger (UiS) er eneste norske medlem. Dublin City University er vert for en masterclass i Learning analytics, som arrangeres torsdag 25. februar i den irske hovedstaden. 

-Learning analytics er et forsknings- og utviklingsfelt i rask vekst, hvor målet er å forstå, utvikle og tilpasse våre læringsprosesser, sier Husebø. Han er representant i ECIUs styringsgruppe for innovasjon i undervisning og læring.

Analyserer elektroniske spor

Hver gang vi gjør noe på nettet via PC, nettbrett eller smarttelefon legger vi igjen elektroniske spor som gir indikasjoner på hva vi driver med og hva vi er interessert i. Enorme datamengder blir allerede analysert for å skreddersy reklamen mot våre personlige interesser med utgangspunkt i de elektroniske sporene vi legger igjen.

Tilsvarende teknologi er utgangspunktet for Learning analytics. Målet er å utnytte tilfanget av elektroniske spor studentene legger igjen til å generere et bilde av deres studieaktivitet, forutse hvorvidt det går bra eller dårlig, og sette inn relevante tiltak som kan hjelpe dem videre på et tidlig tidspunkt.

Smarte læringsprosesser

- Learning analytics er et felt med stort potensial for høyere utdanning. Det handler om å starte med studentene, deres vaner og digitale praksis. Deretter skal vi imøtekomme og utfordre deres preferanser ved å legge til rette for smarte og faglig relevante læringsprosesser, sier Husebø.

Programmet for Masterclass i Learning analytics 

Tekst: Benedicte Pentz

Jan Frick (f.v.), Dag Husebø, Thomas Laudal og Vegard Moen.

Fra UiS deltar prorektor Dag Husebø (foran), professor Jan Frick (t.v.) og førsteamanuensis Thomas Laudal og førsteamanuensis Vegard Moen (t.h.).