MENY

Seminarer om digitale løsninger på UiS

- Vi er her for å støtte dere i deres egen undervisning, var mantraet på de digitale halvdagsseminarene for de ansatte på UiS. Underdirektør Atle løkken fra NETTOP-UIS, presenterte en av de støttefunksjonene ved UiS som var representert på seminaret.

Studentaktiv læring og moderne undervisningsformer er et av de fire institusjonelle tiltakene som skal prioriteres i perioden 2013–2017 ifølge Tverrgående handlingsplan for Universitetet i Stavanger 2013–2017 (UiS Veikart 2015 – 2017).

UNIPED, IT, Universitetsbiblioteket og NETTOP-UIS arrangerer halvdagsseminarer på alle fakultetene som et av flere tiltak for å realisere dette målet.

Foruten Atle Løkken, innledet bibliotekdirektør Gitte Kolstrup, John Bjelland fra IT, Vegard Moen fra UNIPED og Jorunn Melberg, prodekan på HUM et av seminarene som ble arrangert denne uken.

Seminarene var i utgangspunktet åpne for alle interesserte - også studenter.

På bakgrunn av erfaringene og henvendelsene som kom på bordet på seminarene i denne runden, ser UiS-ledelsen viktigheten av at slike halvdagsseminarer blir videreført også neste studieår. - Vi ønsker å se denne typen arrangementer fast plassert inn i våre årshjul med mål om å arbeide med utdanningskvalitet og bruk av digitale verktøy, sier prorektor Dag Husebø.