MENY

Velkommen til nasjonal konferanse om undervisning og læring i høyere utdanning

De fremste forskerne på universitetspedagogikk i Norge deltar på den nasjonale nettverkskonferansen i universitet- og høgskolepedagogikk som avholdes på UiS fra 2.–4. mai. Arrangementskomiteen ønsker velkommen.

Dosent Brit Hanssen, fra HF, IGIS, Prodekan for undervisning ved SV, Eva Torborg Hærem, rådgiver ved HR-avdelingen, Kjetil Kiil Halvorsen, og Ny leder av Uniped ved UiS, Vegard Moen, og prorektor Dag Husebø. Arrangementskomiteen til konferansen Danning og Utdanning 2.–4. mai på UiS. Fra venstre: Dosent Brit Hanssen, fra HF, IGIS; prodekan for undervisning ved SV, Eva Torborg Hærem; rådgiver ved HR-avdelingen, Kjetil Kiil Halvorsen; ny leder av Uniped ved UiS, Vegard Moen og prorektor Dag Husebø.

Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til «Danning og utdanning – Mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans» mandag 2. mai til onsdag 4. mai 2016. Dette er en nasjonal konferanse som er relevant for alle som driver med undervisning på universitets- og høgskolenivå.

Mange er påmeldt allerede. UiS-ansatte får en rabattert pris på det hele til kroner 2500. Fristen for påmelding er 15. mars.

Se programmet for konferansen og les mer om konferansen, hvem du kan kontakte og hvordan du kan melde deg på.

Klassiske danningsperspektiver på vei inn igjen
Tema for konferansen er vilkår for undervisning i høyere utdanning i dag og kritiske og klassiske perspektiver på undervisning og læring. Flere vitenskapelige publikasjoner de siste årene viser vårtegn på at kritiske og klassiske danningsperspektiver på undervisning og læring igjen løftes fram. Denne konferansen gjør også det. 

Konferansens første dag legger hovedvekt på et makronivå, der nasjonale og internasjonale utdanningstrender løftes fram. Andre dag av konferansen vil rette fokus på forhold rundt teori og praksis, pedagogikk og didaktikk. Konferansens siste dag vil vektlegge vilkår for og sammenhenger mellom undervisning og læring i høyere utdanning.

I tillegg deles konferansen inn i tre parallelle sesjoner – tre spor: «Praktiske tilnærminger», «Digitale redskaper» og «Teoretiske perspektiver.» Slik skal den enkelte kunne følge det han eller hun er mest interessert i gjennom hele konferansen.

– Vi har vært opptatt av å skape sammenheng mellom hver enkelt dag, men også gjennom alle tre dagene ved at deltakerne følger sine spor, sier prorektor ved UiS Dag Husebø, som er med i arrangementskomiteen.

Sterke forskere
Husebø er vel veldig fornøyd med å ha fått folk som Tone Kvernbekk og Anne Line Wittek fra UiO, Kjell Arne Røvik fra UiT, Paul Otto Brunstad fra NILA samt Nicoline Frølich fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

– De fem foredragsholderne er sentrale bidragsytere med tanke på forståelse av danningsperspektivet og forståelse av hva undervisning og læring er i dagens høyere utdanning. De er alle aktive forskere og formidlere på feltet og er invitert med bakgrunn i nylige titler, tidsskriftsartikler eller bøker, forklarer Husebø som var vitenskapelig leder for det universitetspedagogiske arbeidet ved UiS fram til han ble prorektor.

– Å få de fremste forskerne på universitetspedagogikk samlet gjør at dette er en viktig konferanse for alle som underviser på høgskole- og universitetsnivå, ja, for alle våre kolleger på UiS, legger Husebø til.

I tillegg vil en rekke forskere presentere sin forskning på dette feltet. Se en samlet oversikt over innsendte abstracts.

Jærstrand, intimkonsert og oljemuseum
De over hundre påmeldte fram til nå kan se fram til tre spennende dager. Ifølge arrangørene er det sosiale vel så viktig som det faglige.

– En viktig del av konferansen handler om å knytte kontakter og utvide faglig nettverk. Derfor har vi lagt opp til felles opplevelser og utflukter. Vi håper deltakerne blir kjent med andre deltakere og treffer noen som jobber med det samme. Kanskje kan noen forskere finne sammen for seinere samarbeid, sier rådgiver i HR-avdelingen Kjetil Kiil Halvorsen.

Én av utfluktene går til Orre. Her vil deltakerne få en intimkonsert med Britt Synnøve Johansen, Bølgen og Moi, Uppstad & Waade.

– Mange ansatte har allerede meldt seg på, men vi håper flere benytter sjansen og hiver seg med, sier Kiil Halvorsen.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen