MENY

Nyheter og presserom

UiS, Innovasjon Norge og Statsbygg avholdt mandag 24. august et seminar rettet mot entreprenører og leverandører i Rogaland. Temaet var bruk av Bygnings Informasjons Modeller (BIM) i produksjonen av UiS sine to nybygg.

Statsbygg er veldig fornøyd med UiS sin deltagelse i arrangementet og deres tilbakemeldinger om å satse videre på det digitale innenfor BAE-næringen.

- Vi vil også gi Innovasjon Norge ros for sitt bidrag, og håper at de sammen med lokale entreprenører vil ta vare på den muligheten til innovasjon innen bransjen som nå er presentert for de. Vi håper også at kontakten mellom de lokale aktørene og softwareleverandørene kan gi større trygghet i ibruktagelsen av BIM, og at de vil være offensive i utviklingen, uttaler Diedrik Haug i Statsbygg.