MENY

1,3 millioner kroner fra FORNY-programmet til Simon G. Møller

Professor Simon G. Møller, Centre for Organelle Research, UiS, har fått 1,3 millioner kroner fra Norges forskningsråds FORNY-program.

- Dette er et prosjekt som kommer inn under FORNY-program for verifisering av teknologi, sier professor Simon G. Møller. – Det dekker en post.doc.-stilling og driftsmidler.

- Prekubator har vært instrumentell i forbindelse med prosjektet, understreker Simon G. Møller.

- Det er et prosjekt som vil bety mye for vår organelleforskning, og henger sammen med økt nasjonal satsing på miljø- og energiprosjekter.

- Prosjektet dreier seg om å få til økt andel av biodiesel pr. plante i forhold til dagens muligheter. Det vil si at vi vil bruke mindre areal for å få ut mer biodiesel. Resultatet er at vi vil få en mer miljøvennlig biodiesel.

Forskningsprosjektet til Simon G. Møller og hans forskergruppe har oppstart i januar 2008.