MENY

1,3 millioner til molekylærbiologisk forskning

Norges forskningsråd har bevilget 1.3 millioner kroner for avansert vitenskapelig utstyr til molekylærbiologisk forskning innen satsingsområdet biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger.

Ved hjelp av utstyret kan man måle varmeutviklingen ved biokjemiske prosesser og bestemme bindingskonstanter mellom proteiner, DNA og andre molekyler. I tillegg har vi nå mulighet for å gjøre avanserte kinetiske undersøkelser av biologiske systemer, sier gruppeleder professor Cathrine Lillo.

Biologisk kjemi-gruppen består i dag av fire forskningsgrupper omkring professorene Svein Bjelland, Cathrine Lillo, Simon Møller og Peter Ruoff. Fokus på forskningen er rollen som organeller spiller i utviklingen og adaptasjon av eukaryote celler/organismer.

Etter planen vil ytterligere to professorater tilknyttes gruppen om kort tid.