MENY

1,5 millioner til Simon G. Møller fra Forskningsrådet

Professor Simon G. Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, har fått 1,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd på GNBIO-programmet.

- Prosjektet dreier seg om modifisering av planter slik at de kan produsere effektive menneskeproteiner og fiskeproteiner av kommersiell interesse, sier professor Simon G. Møller. Mange fremmede proteiner, altså proteiner som ikke hørere hjemme i plantene til vanlig, produseres ofte kun i små mengder. I dette prosjektet vil vi modifisere forskjellige genetiske elementer i plantene slik at de ?tror? at de lager proteiner til mennesker og fisk til vanlig.

Midlene skal brukes til drift og utstyr og tilsetting av ny post.doc.

GNBIO-programmet skal fremme næringsrelevant bioteknologisk forskning. Det er spesielt ønskelig å stimulere til bevisstgjøring om patentering og sikring av kommersialiserbare forskningsresultater.

Programmet skal utvikle grunnleggende vitenskapelig kompetanse som er viktig for bioteknologisk forskning og næringsliv gjennom støtte til forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet innen feltet genomforskning.

Programmet skal også stimulere til samarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt økt deltakelse og utveksling i internasjonale programmer.

Programmet skjer i samarbeid med Prekubator med tanke på utvikling av nye patenter og kommersialisering av proteinprodukter.