MENY

10 millioner til forskning på ansvarlig innovasjon i helsetjenesten

Tatiana Iakovleva, professor i entreprenørskap på Handelshøgskolen ved UiS, står i spissen for et nytt forskningsprosjekt som har fått 10 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets program Samansvar.

Prosjektet kommer i forlengelsen av Digitalize or die, som ble sluttført i år. Senter for innovasjonsforskning på UiS eier prosjektet, som har en tidsramme på fire år. Prosjektet er kalt Releasing the power of usersarticulating user interests to accelerate new innovative pathways in digital health and welfare sector

Skal bygge innovasjonslab

I Releasing the power of users skal Iakovleva og hennes kolleger førsteamanuensis Elin M. Oftedal (Universitetet i Tromsø/UiS) og professor John Bessant (University of Exeter og Handelshøgskolen ved UiS), post doc Elisa Thomas (Handelshøgskolen ved UiS) og førsteamanuensis Thomas laudal (Handelshøgskolen ved UiS) bidra til utviklingen av Norwegian Smart Care Lab (NSCL) i det nyåpnede HelseCampus Stavanger. HelseCampus Stavanger er navet i en forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet skal utvikle større forståelse av brukerne, gjennom å identifisere holdninger, bekymringer og forventinger fra brukere knyttet til velferdsteknologi.

– Forskning viser at nesten 30 prosent av pasienter med kroniske sykdommer utvikler sine egne produkter for å hjelpe seg selv i sin egen situasjon, og hele 8 prosent av disse er nye i markedet og har dermed stort potensiale, sier Tatiana Iakovleva.

Sammen med Norwegian Smart Care Center (NSCC) skal det opprettes et innovasjonsrom hvor pasienter og både store og små tilbydere kan møte hverandre for å optimere de mulighetene som finnes.

Innspill fra brukerne må settes i system

Noen pasient-innovatører ønsker å starte en bedrift rundt ideen de har utviklet. De kan oppnå suksess hos brukerne og få stor støtte, men når ikke fram til helsevesenet.

– Det er viktig at vi kan teste innovasjoner og samspill mellom grupper på en annen arena enn i helsetjenesten, sier Iakovleva.

De beskriver ansvarlig innovasjon som en prosess hvor pasienten selv deltar i utviklingen av nye produkter og er med å bestemme hvordan de skal brukes. Elin M. Oftedal påpeker at tilbakemeldinger og innspill fra brukerne må settes i system.

– Det skal derfor utvikles et sett av skalerbare teknikker for å hjelpe brukerinspirerte innovative mikrobedrifter til å generere verdi i samarbeid med systemleverandører, kommuner, investorer og helseforetak, sier Oftedal.

Prosjektet er internasjonalt, med samarbeidspartnere i Nederland, Danmark, Storbritannia, USA, Australia og Portugal. University of Twente i Nederland, som er UiS sitt partneruniversitet i nettverket European Consortium of Innovate Universities (ECIU), er hovedsamarbeidspartneren. Gjennom prosjektet skal utviklingen av NSCL og Citizen Lab i Nederland sammenliknes.

Ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar

Forskningsrådets Samansvar-program skal fronte ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. På NFR’s nettside står følgende:

«Samansvar er med på å møte de globale samfunnsutfordringer gjennom ansvarlig teknologiutvikling og et samfunnsansvarlig næringsliv. Programmet skal støtte trandisiplinær, grenseoverskridende forskning, og utvikle nye former for samspill hvor myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og sivilsamfunnet går sammen som partnere i møte med samfunnsutfordringene.»

Del av nasjonalt senter

Releasing the power of users skal bidra til å skape en bredere implementering av mer inkluderende og ansvarlig innovasjon i velferdsteknologier. Metoden skal utveksles med nasjonalt senter for Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge (AFINOS), som etableres høsten 2019.

UiS ved Senter for innovasjonsforskning er også en del av det nasjonale senteret og skal bidra til opprettelsen av nasjonal forskningsskole hvor ansvarlig innovasjon er i fokus. Iakovleva leder et underprosjekt i AFINOS, med en ekstra finansiering på én million kroner.

Tekst: Benedicte Pentz

Tatiana Iakovleva

Professor Tatiana Iakovleva og hennes forskergruppe skal bidra til utviklingen av Norwegian Smart Care Lab (NSCL) i det nyåpnede HelseCampus Stavanger.