MENY

100 flere studieplasser på UiS

UiS får 100 flere studieplasser og 2,7 millioner kroner mer i basisbevilgning. Det går fram av forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i formiddag.

3000 av i alt 3800 nye studieplasser vil gå til universitets- og høgskolesektoren. Universitetet i Stavanger er tildelt 100 av disse plassene.
I tillegg økes basisbevilgningen til de høyere utdanningsinstitusjonene med 80 millioner kroner. Av denne potten får Universitetet i Stavanger 2.718.000 kroner. Dette går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Fornøyd rektor
Rektor Aslaug Mikkelsen er fornøyd med at UiS får styrket basisbevilgningen. Dette er noe sektoren har bedt regjeringen om. Basisbevilgningen til universitetene og høgskolene skal økes med 45 millioner kroner totalt. UiS-andelen av dette vil bli ca tre millioner kroner.
– Vi har også fått 8,1 millioner kroner til Arkeologisk museum. Dette er en justering i forbindelse med at AM er blitt en del av universitetet i Stavanger. Dette er gledelig, sier rektor.
– Med finanskrisen er det naturlig at universitetene tar sin del av ansvaret og øker antall studieplasser. Men det må være en forutsetning at disse plassene er fullfinansierte, sier Mikkelsen.

Forslag til fordeling
Kunnskapsdepartementet har foreslått hvordan de 100 studieplassene skal fordeles, men understreker at de gjerne vil ha en dialog om dette med UiS. Denne fremgangsmåten setter ledelsen ved UiS stor pris på. Departementet har foreslått følgende fordeling av nye studieplasser:

  • 35 plasser til sykepleie
  • 10 plasser til barnehagepdagogikk
  • 10 plasser til førskolelærer
  • 15 plasser til 5-årig grunnskolemaster
  • 20 plasser til ingeniør bachelor
  • 10 plasser til ingeniør master


1000 lærerplasser
– Det er spennende at vi er trukket inn i planene om en grunnskolemaster. Det er nytenkende. De store utfordringene vi nå står overfor, er å få nok lærere, sykepleiere og ingeniører, sier Aslaug Mikkelsen.
Det var Kristin Halvorsen som la fram revidert nasjonalbudsjett i formiddag. I forhold til høyere utdanning legger Regjeringen vekt på at lærerstudiene gikk opp med 35 prosent i år. Derfor foreslår de rødgrønne at 1000 av de nye studieplassene blir fordelt til lærerutdanning, samt til førskolelærerutdanning og videreutdanning i barnehagepedagogikk. I tillegg skal 850 nye studieplasser gå til helse- og sosialfaglige utdanninger og 550 til realfagsområdet.
600 av de nye studieplassene går til andre studieretninger prioritert av universitetene og høyskolene selv, mens 800 flere studenter får mulighet til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning.