MENY

100 nye studenthybler i Stavanger

Kunnskapsdepartementet har bevilget penger til 100 nye studenthybler i Stavanger. – Vi har fått full uttelling på søknaden vår og er utrolig glade for denne tildelingen, sier direktør Ellinor Svela i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).

Et presset boligmarked gjør boligsituasjonen tøff for studenter i Stavanger. Hundre nye hybler er derfor er viktig supplement til de 554 hyblene og 168 leilighetene som SiS tilbyr i dag.

- Dette er veldig kjekt, særlig siden Rogaland har en lav dekningsgrad på studentboliger og ekstremt høye husleiekostnader på det private markedet, sier stortingsrepresentant Torfinn Opheim.

- Dette er fantastiske nyheter. Nå er det mulig å bygge nye studentboliger på campus. Vi vil gjerne takke regjeringen og rogalandsbenken med Torfinn Opheim i KUF-komiteen i spissen for dette vedtaket, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes.

Kommunene imponerer
Opheim selv forteller at det har vært kjekt å jobbe for å få flere studentboliger i Stavanger.

- Det som er ekstra kjekt, er at SiS har fått full uttelling på søknaden sin. Stort mer kan en verken drømme om eller håpe på, sier Opheim og fortsetter:

- SiS har gjort en god jobb med søknaden. Det er lettere å arbeide med saker der det foreligger en søknad som er godt dokumentert og begrunnet. Det er også imponerende at kommunene stiller opp og legger forholdene til rette med tomter, sier Opheim.

Vestlandet godt ut
På landsbasis er det satt av 98 millioner kroner til nye studentboliger i 2007. Dette tilsvarer om lag 415 boenheter. 279 av enhetene går til Vestlandet, 100 til Stavanger og 179 til Bergen.

- Stavanger og Bergen har et stort behov for nye studentboliger, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

- Vi har valgt å fokusere på forutsigbarhet for samskipnadene og prioriterer derfor ferdigstillelse av allerede påbegynte studentboligprosjekter. I tillegg har vi prioritert byer med lav dekningsgrad. Vi ser at behovet er stort og vi vil komme tilbake med nye bevilgninger i senere budsjetter, lover Djupedal.

- Dette er kjekt både for Stavanger og Bergen. Begge steder er det stort behov for flere studentboliger, sier Ellinor Svela i SiS.

Tomten til de nye studenthyblene i Stavanger står allerede klar. Nå vil arbeidet komme i gang for fullt slik at nye boliger forhåpentligvis kan ferdigstilles i løpet av et par år.