MENY

1000 nye studieplasser

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til oppretting av totalt 1000 nye studieplasser høsten 2012.

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag, og der foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til oppretting av 1 000 nye studieplasser fra høsten 2012.

De nye studieplassene skal særlig bidra til å dekke kompetansebehov innenfor realfag og teknologi, helsefag og førskole- og lærerutdanning. Studieplassene vil fordeles til områder der det er påviste behov, rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen begrunner den økte bevilgningen med at det var 6,6 prosent flere som søkte om studieplass på høyere utdanning i år sammenlignet med fjoråret, i tillegg til at det er økt søkning til lokale opptak.

- Spesielt gledelig var det at søkertallene til prioriterte fagområder, som førskole- og lærerutdanning og ingeniørutdanningene viste en solid oppgang, sier Halvorsen i en pressemelding.

Kunnskapsdepartemenetet mener det på grunn av de økte søkertallene er nødvendig å ta grep for å motvirke lange ventelister til høsten på utdanninger som gir kunnskap Norge har et stort og økende behov for.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Alt om revidert nasjonalbudsjett.