MENY

11,8 millioner kroner til Lyse Tele og UiS

Lyse Tele og Universitetet i Stavanger har fått 11,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd til prosjektet Integrated IP-based Services for smart Home environment.

Dette er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt. Tildelingen skjer innenfor programmet Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (Verdikt).

Lyse Tele har det overordnede ansvaret for prosjektet med Eirik Gundegjerde og Dagfinn Waage som prosjektansvarlige, mens professor Chunming Rong er prosjektansvarlig for UiS. Fra UiS er også førsteamanuens Hein Meling, Institutt for data og elektroteknikk, og førsteamanuensis Arne Rettedal, Institutt for data og elektroteknikk, professor II Erdal Cayirci med. Varighet på prosjektet er fire år og to nye stipendiatstillinger følger med prosjektet.

- Dette er det største IKT-prosjektet for regionen og UiS, sier professor Chunming Rong. Det vil få stor betydning for IKT-forskningen på UiS for videre oppbygging av kompetansen i tett samarbeid med næringslivet i regionen. Lyse Tele som har en rolle som ideskaper, men prosjektet involverer også Laerdal Medical/SAFER. 

- Dette er også et prosjekt som stimulere rekrutteringen til IKT-studier på UiS, sier Chunming Rong.

Lyse har i dag et tilbud som omfatter TV og internett i det vi kan kalle underholdningssegmentet.

- Dette prosjektet dreier seg om utvikling av nye brukerstyrte tjenester, sier Chunming Rong. Det er ingen tilfeldighet at Laerdal Medical/SAFER er med på prosjektet. I dette prosjektet kan vi for eksempel lage overvåkingssystemer som gjør det enklere for sykehus og andre institusjoner å følge pasienter i hjemmet.

- Prosjektet vil også bidra til at vi får en enklere hverdag. Vi kan lage trådløse nettverk som kan kople og styre alle elektroniske enheter i hjemmet som strøm, lys, vifter bare for å nevne noe. Via mobiltelefon kan vi få tilgang til systemet fra hele verden uansett hvor vi befinner deg.

En viktig samarbeidspartner i prosjektet er det italienske selskapet Telsey som er verdensledende innenfor segmentet Home Access Gateway.

- I prosjektet inngår at Telsey skal etablere en enhet i Kunnskapsparken. Det vil få stor betydning for den videre utviklingen av prosjektet, sier Chunming Rong.

Les mer på Lyse hjemmeside