MENY

16 millioner til nettskyprosjekt

Professor Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk deltar i et forskningsprosjekt som skal utvikle en plattform for håndtering av store datamengder i nettskyer. Prosjektet ble nylig tildelt 16 millioner kroner av Forskningsrådet.

En stadig økende andel av internett-trafikken foregår gjennom mobile enheter og nettbrett. Det har gitt et stort behov for å tilby datatjenester på internett i nettskyer, såkalt "cloud computing".

Nådde opp i hard konkurranse
Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud, forkortet ERAC, er navnet på det som skal bli en plattform som kan tilby datatjenester i nettskyer.

I konkurranse med 100 andre søkere var ERAC ett av kun seks prosjekter som fikk pengestøtte av Forskningsrådets program Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT).

Store IT-selskaper som Google, Microsoft og Amazon investerer tungt i nettskyteknologi. Nettskyer tilbyr kostnadseffektivitet og fleksibilitet, men byr også på nye utfordringer for håndtering av store datamengder, når informasjonen lagres i et nettverk og ikke på en fysisk maskin.

Enorme datamengder
 - Det er snakk om kjempestore datamengder som måles i petabyte. Data i seg selv har ofte liten verdi uten organisert struktur og sammenheng. Det er forholdet mellom informasjon som skaper kunnskap. Bare tenk hvor vanskelig det ville vært å finne informasjon på internett uten søkemotorer som Google, sier professor Chunming Rong.

Det er der ERAC kommer inn. Målet til forskerne er å bygge en arkitektur som ikke bare skal kunne håndtere disse datamengdene effektivt, men som også tilpasser seg de fysiske serverne automatisk, uavhengig av ulike typer hardware. Denne "arkitekturen" blir utelukkende virtuell.

Benytter vanlig hardware
- Problemet med superdatamaskiner er at måten de er organisert gjør dem veldig tungvinte å håndtere. Vi skal utvikle en plattform som kan benytte seg av helt vanlig hardware, og som blir enkel å bruke for bedrifter, sier Rong.

Hans oppgave er å utvikle sikkerhetsrutiner i systemet. Personvern og adgangskontroll blir ekstra viktig når data lagres eksternt istedenfor på lokale servere.

Prosjektet har en budsjettramme på 25,6 millioner kroner, ledes av Simula Research Laboratory og får næringslivsstøtte fra Oracle og Lyse. Oracle har bidratt med åtte millioner kroner.

Arbeidet skal gå over fire år, og involverer forskere fra UiO og UiS. 5,5 millioner kroner er satt av til forskningen på UiS.