MENY

18 lektorer på IDE-besøk

18 lektorer fra de videregående skolene i Rogaland fikk i går en grundig innføring i digital signalbehandling på Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) på UiS.

Det var professor Sven Ole Aase og sjefingeniør Ståle Freyer som stod for opplegget på vegne av instituttet.

Sven Ole Aase innledet det fire timer lange kurset med en teoretisk tilnæring til fagområdet signalbehandling, mens Ståle Freyer så det hele fra fysikkens side med vekt på bruk av signalbehandling blant annet ved hjelp av lydkort illustrert med alt fra mikrofon til fotosensor.

- For UiS er det viktig å møte de som underviser i realfag i den videregående skolen, sier Ståle Freyer. Det er et tiltak som vi håper i neste omgang vil bidra til å stimulere interessen for realfag blant elevene.

- Dette er et forbilledlig bra opplegg, sier lektor Trond Vestrheim, Bergjeland videregående skole. Det er godt nivå på presentasjonene, og det er klare mål for kurset med fokus på hovedbegreper innen digital signalbehandling.

- For mange av deltakerne er dette en blanding av revitalisering av gammel kunnskap og a-ha opplevelser med god balanse mellom grunnleggende teori, sentrale begreper og praktisk bruk.

Det er en god blanding av teori og praksis, og det er et opplegg som trygt kan anbefales, sier Trond Vestrheim.

Fagforum for realfag i videregående skole har vært med på å lage opplegget for kurset..

- Vi sendte ut spørsmål til lærere i videregående skole om å få til et opplegg i VG 3 i fysikk, sier lektor Gerd Mikkelsen, Godalen videregående skole, og medlem i forumet. Undervisning i digital signalbehandling er en del av læreplanen, og til dette kurset fikk vi påmelding fra 18 lektorer fra hele Rogaland. Det tyder på god interesse.