MENY

18 søkere vil inn i rektoratet til Klaus Mohn

I alt 18 kandidater, ni kvinner og ni menn, har søkt på de tre nyopprettede prorektorstillingene ved Universitetet i Stavanger. Tre av kandidatene har søkt på flere av stillingene.

De tre stillingene er prorektor for utdanning, prorektor for forskning og prorektor for innovasjon og samfunn.

Prorektor for utdanning

Til stillingen som prorektor for utdanning er det seks søkere, fire menn og to kvinner.

Blant de eksterne søkerne er Astrid Birgitte Eggen som i dag er viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder, og Brynjar Foss som tidligere var professor ved Universitetet i Stavanger. Foss er i dag produktsjef for utdanningsløsninger hos Laerdal Medical.

Tre av søkerne til denne stillingen er interne. Det er dekan Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS, instituttleder Tore Markeset ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging og instituttleder Tom Ryen ved Institutt for data- og elektroteknologi.

Prorektor for forskning

Til stillingen som prorektor for forskning er det ti søkere, fem kvinner og fem menn. Fem av søkerne er interne.

De interne søkerne er direktør Merete Vadla Madland ved det nasjonale IOR-senteret for økt oljeutvinning, instituttleder Håvard Hansen ved Norsk hotellhøgskole, professor Eva Rauls ved Institutt for matematikk og fysikk, instituttleder Tor Hemmingsen ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi og instituttleder Tore Markeset ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Prorektor for innovasjon og samfunn

Til stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn er det seks søkere, tre kvinner og tre menn. Tre av søkerne er interne.

De interne er professor Rune Dahl Fitjar ved Handelshøgskolen ved UiS, instituttleder Tore Markeset ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging og førsteamanuensis Annie Haver ved Norsk hotellhøgskole.

Søkerliste prorektor for utdanning

 • Mbachi Msomphora (42), fagansvarlig odontologi/førstebibliotekar, Tromsø
 • Bjarte Ravndal (61), dekan, Gjesdal
 • Astrid Birgitte Eggen (59), viserektor for utdanning, Oslo
 • Tore Markeset (56), instituttleder, Stavanger
 • Tom Ryen (48), instituttleder, Sandnes
 • Brynjar Foss (45), product manager, Stavanger

Søkerliste prorektor for forskning

 • Syed Toqueer Akhter (51), tidligere research fellow, Oslo
 • Håvard Hansen (49), instituttleder/professor, Eigersund
 • Mbachi Msomphora (42), fagansvarlig odontologi/førstebibliotekar, Tromsø
 • Turi Kvame Lorentzen (44), spesialrådgiver, Sandnes
 • Eva Rauls (44), professor, Stavanger
 • Tor Hemmingsen (62), instituttleder, Stavanger
 • Herald Reiersen (55), innovasjonsdirektør, Oppegård
 • Tore Markeset (56), instituttleder, Stavanger
 • Halla Holmarsdottir (56), professor/prodekan, Askim
 • Merete Vadla Madland (52), professor/senterdirektør, Stavanger

Søkerliste prorektor for innovasjon og samfunn

 • Elin Oftedal (47), førsteamanuensis, Sandnes
 • Rune Dahl Fitjar (39), professor, Stavanger
 • Herald Reiersen (55), innovasjonsdirektør, Oppegård
 • Tore Markeset (56), instituttleder, Stavanger
 • Päivi Teivainen-Lædre (46), avdelingsleder, Sola
 • Annie Haver (53), førsteamanuensis, Stavanger

Ny ledelse

Styret ved UiS skal ansette prorektorene i sitt møte 9. mai.

Universitetet i Stavanger (UiS) går fra en ledelsesstruktur med valgt rektor til ansatt rektor fra 1. august i år.

Professor Klaus Mohn er tidligere ansatt i stillingen som rektor, og Ole Ringdal som direktør for organisasjon og infrastruktur.

Rektor, de tre prorektorene og direktør for organisasjon og infrastruktur, vil fra 1. august utgjøre den nye ledelsen ved universitetet.

Tekst: Elin Nyberg

Portrett Klaus Mohn

Prorektorene og direktør for organisasjon og infrastruktur vil utgjøre ledelsen ved UiS under påtroppende rektor Klaus Mohn.