MENY

22 søknader om å bli Senter for fremragende utdanning

22 søknader konkurrerer om etableringen av tre til seks nye sentre for fremragende utdanning. UiS har søkt om støtte til å etablere SimLearn - Centre for Simulation-based Learning for Professions. Senteret skal samle eksperter innen simulering fra helsevitenskap, lærerutdanninger og ingeniørfag.

SimLearns skrivegruppe SimLearns skrivegruppe (fra venstre): Sissel Husebø, Rune Giske, Dag Husebø, Elsa Søyland, Magne Bartlett, Thomas Lindner, Ketil Knutsen, Alte Løkken, Arne Rettedal, Anine Klepp. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Hege Ersdal, Anne Ree Jensen og Maren Anne Kvaløy.

13. mai var siste frist for å melde seg på i konkurransen om å bli Senter for fremragende utdanning (SFU).

UiS ønsker å etablere et tverrfaglig senter som vil fokusere på læring og undervisning i profesjonsutdanningene gjennom ulike simuleringsmetoder/-former.

Læringen tar sikte på å starte i studentenes erfaringskunnskap og fra deres møter med profesjonene som praksisfelt. Samtidig vil SimLearn basere seg på samarbeidslæring der aktører fra utdanningsfeltet og profesjonen møtes for gjensidig læring.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har mottatt totalt 22 søknader fra 12 ulike universiteter og høyskoler. 

Finalistene avsløres i midten av juli. Hvem som til slutt mottar SFU-status avsløres 1. november.

Større beløp

– Det er svært gledelig å se at så mange utdanningsmiljøer har meldt seg på konkurransen om nye sentre. Vi vet at miljøene har investert mye tid og arbeid i søknadene, og det blir veldig spennende å lære mer om hvem søkerne er og hvilke ambisjoner de har for sentrene sine, sier direktør i NOKUT, Terje Mørland i en pressemelding.

I utlysningen inviterte NOKUT alle fagmiljøer til å søke, og mye tyder på at denne oppfordringen har blitt tatt på alvor. En grov oversikt over søkerne viser stor bredde i søknadene som har kommet inn. Denne runden var det også anledning til å søke om større beløp enn tidligere, noe søkerne har benyttet seg av.

Internasjonal ekspertkomite

NOKUT har satt sammen en internasjonal ekspertkomité som nå skal i gang med å vurdere søknadene som har kommet inn.

Komiteen ledes av Stephanie Marshall, professor og direktør for Higher Education Academy i Storbritannia. De andre i komiteen er:

  • Student Christine Alveberg, NSO, Universitetet i Agder (UiA)
  • Professor Peter Dieter, Gustav Carus Medical School, Dresden University of Technology, Tyskland
  • Dosent og utviklingsleder Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark
  • Professor og pro-rektor Duncan Lawson, Newman University, Storbritannia
  • Professor og pro-rektor Philippa Levy, University of Adelaide, South Australia

Tilbakemeldinger til alle 

I tillegg til at finalistene avsløres i midten av juli, vil NOKUT komme med tilbakemeldinger til alle som har sendt inn søknader.

NOKUT vil foreta institusjonsbesøk i perioden 22. august – 9. september.

Tekst: Elin Nyberg