MENY

225 deltakere på Fysikkens dag

225 elever i videregående skole som har valgt 2 FY og 3Fy inntar Tjodhallen på Universitetet i Stavanger mandag 19. mars fra kl. 09.00 – 14.00.

Der får de en populærvitenskapelig forelesing i astrofysikk v/professor Egil Lillestøl, UiB og Cern forskningssenter i Sveits. Men de får i tillegg orientering om studier i real- og ingeniørfag, omvisning på seks forskjellige laboratorier.

- Dette er et tiltak som skal sette fokus på realfagene, sier dekan Tore Wiig, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

- I år vil spesielt vise til det nye bachelorstudiet i matematikk og masterstudiet i realfag med fem-årig lærerutdanningsprogram sammen med biologisk kjemi som har et utdanningsløp fra bachelor til doktorgrad.

 - Vi får også anledning til å presentere ingeniørstudiene vår. Det er også viktig å understreke at ingeniører til enhver tid vil være en del av verdiskapningen i videste forstand i Norge uansett svingninger i markedet. 

- I dagens situasjon vil vi også peke på det langsiktige i forbindelse med utdanning med anbefaling om å satse på masterstudier, og ikke minst de internasjonale muligheter som ligger spesielt i oljesektoren.

Program for Fysikkens dag

Mandag 19. mars

Kl. 0930–1400

Velkommen ved dekan Tore Wiig og studentrepresentant

Kl. 0930 – 0945

Forelesning: Kvante- og astrofysikk/partikkelfysikk

ved professor Egil Lillestøl, CERN forskningssenter og UiB.

Kl. 0945 – 1030

PAUSE

Kl. 1030 – 1045

 Forelesning fortsetter

Kl. 1045 – 1130

Pause med servering

Kl. 1130 – 1200

Forelesning:

 Kl. 12.00-12.30

Hvordan bli fysiker?

–Om studier i real- og ingeniørfag ved professor Per A. Amundsen

 Kl. 12.30-13.00:

Forelesning:

Datagrafikk ved førsteamanuensis Tom Ryen

 

Laboratoriebesøk

1200–1400