MENY

25 millioner til forskning på smarte nabolag

Nytt prosjekt fra UiS utvikler løsninger for private hjem og nabolag som vil lage, dele og selge elektrisk strøm til hverandre.

Urban husrekke Nye boliger som bygges kan produsere egen strøm for eksempel ved å ha solceller på taket. Man kan også ha en vindmølle i nabolaget som produserer strøm til et lokalt fellesskap. UiS-forskere utvikler verktøy for å administrere et nabolags energiproduksjon og forbruk på en effektiv måte. Foto: Schutterstock

Det er nylig blitt klart at Universitetet i Stavanger får midler fra Forskningsrådets ENERGIX-program for å utvikle smarte og fleksible energisystemer for produksjon og deling av strøm lokalt. 

Det er Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS som leder prosjektet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med seks andre aktører lokalt og nasjonalt; IRIS, Lyse, Statnett, Smart Innovation Østfold NCE, DNV GL og UiO.

Strøm til el-bil

UiS har de senere årene utviklet IKT-baserte løsninger som skal desentraliserte energisystemet og gjøre det mulig å dele elektrisitet.

– Et eksempel på en utfordring i dagens infrastruktur for elektrisitet er at nettet ikke klarer å håndtere ladekravene for elektriske biler, som jo øker i omfang i takt med økt antall el-biler, forklarer Chunming Rong.

– Nå er vi i gang med å utvikle gode verktøy som skal gjøre det enkelt og brukervennlig for dem som bor i samme nabolag å lage, dele og bruke elektrisitet, spesielt med tanke på el-biler, sier Rong.

Balansere forbruket

For å håndtere overspenninger når forbruket er høyt, uten at hele det elektriske nettsystemet må bygges om, skal altså forskerne integrere den fornybare strømproduksjonen som skjer i private hjem. Deretter skal de sørge for en god og balansert fordeling av strømmen i nabolaget.

– Vi er i gang med å utvikle en type programvare som gjør at vi kan analysere strømbehovet til en hvert tid og så fordele strømmen dit hvor behovet er størst, forklarer Rong.

Denne nye måten å distribuere strøm på vil for eksempel kunne sørge for at det er nok strøm i garasjeanlegget på ettermiddagen når el-bilene er på plass og behovet for ladning er størst.

– Med et slikt system kan vi styre deling og handel mellom private hjem, nabolag og lokalsamfunn. Energien kan folk og nabolag enten bruke selv eller selge tilbake til kraftnettet, forklarer Rong.

Videre må EV-batterier tas i bruk. Det er batterier som kan lagre energi lokalt slik at energien kan deles spontant – og slik skape et balansert forbruk.

Energiinformatikk-satsning

– Det er et stort behov for kunnskapsutvikling og innovasjon på energiområdet, og det er svært viktig at UiS får tilslag på større prosjekter innen fornybar-feltet – for her har vi mye å bidra med, påpeker Marit Boyesen, rektor ved UiS.

Med dette prosjektet får UiS finansiert 4 ph.d.-stipendiater, mens UiO/HiØ får 3 ph.d.-stipendiater og IRIS får over en million til forskningsarbeid knyttet til prosjektet. I de 25 millionene ligger det også en egeninnsats fra energiselskapet Lyse på 5 millioner kroner.

– Dette har vi fått til gjennom et godt samarbeid med næringslivet. Det er veldig hard konkurranse om midlene, så denne tildelingen var gledelig. Nå får vi brukt – og bygget ytterligere opp – vår kompetanse på smarte og integrerte energiløsninger, og vi blir enda sterkere på feltet energiinformatikk, påpeker Boyesen.

Les også Nye prosjekter for miljøvennlig energi får en halv milliard kroner fra ENERGIX på Forskningsrådets hjemmesider. 

Tekst: Karen Anne Okstad

Portrett av Chunming Rong

Chunming Rong