MENY

3,2 millioner til informasjonssikkerhet

Professor Chunming Rong fra Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS er en av initiativtakerne til ressursnettverket Norwegian Information Security Network – NISNet. Rong deltok aktivt i søknadsprosessen som nylig resulterte i 3,2 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet over en periode på fire år.

NISNet søkte støtte gjennom Forskningsrådets sentrale program VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT).
Et av hovedmålene til NISNet er å profilere informasjonssikkerhet innen IKT-forskning, bidra til formidling av problemstillinger og forskningsresultater og bidra til innovasjon innen informasjonssikkerhet.
NISNet ønsker å skape en arena der forskning, forvaltning og industri møtes, og dermed motivere for at informasjonssikkerhet blir en integrert del av viktige samfunnsmessige IKT-anvendelser.

Av konkrete aktiviteter ønsker NISNet bl.a å arrangere nasjonale konferanser om informasjonssikkerhet, organisere kurs om sikkerhet for PhD-studenter og bidra til å identifisere forskningsprosjekter og organisere arbeidsgrupper som utarbeider søknader både til NFR/VERDIKT og EU.

Nettverket vil være åpent for alle aktører innen sikkerhetsområdet, enten det er en tilknytning innen akademisk forskning, offentlig forvaltning eller industri.

Professor Rong sitter i styret sammen med Tor Helleseth (koordinator, UiB), Pål Spilling (UNIK/UiO), Svein Knappskog (Q2S/NTNU), Leif Nilsen (Thales) og Anders Paulshus (NSM).