MENY

3,4 millioner til samarbeidsprosjekt med St. Petersburg

Universitetet i Stavanger ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, har fått 3.4 millioner kroner fra Senter for internasjonalisering og høyere utdanning (SIU) til et samarbeidsprosjekt med St.Petersburg State University og IRIS.

Fra før har instituttet fått 1.5 millioner kroner fra SIU for oppgradering av personell til PhD ved Kazakstan British Technical University.

Prosjektet ”Joint Norwegian-Russian Master of Science program in Geoecological monitoring and rational use of natural resources in the Northern oil and gas production regions” inngår i Norads Russia Program som har en tildelingsramme på 42 millioner kroner fordelt på 15 prosjekter. UiS-prosjektet ledes av førsteamanuensis Tor Hemmingsen.

- Dette programmet kommer svært beleilig i forhold til det norsk-russiske samarbeidet rundt Shtokman-feltet og vil forhåpentligvis kunne utløse andre nye forskningsprosjekter, sier Tor Hemmingsen.

- Formålet med prosjektet er å tilrettelegge en felles strategi for hvordan vi kan ta hensyn til miljø ved olje- og gassproduksjon i Nordområdene.

- Målet er å utvikle et felles masterprogram tilpasset olje- og gassindustrien i Nord basert på norsk og russisk kompetanse i tillegg til å utvikle felles forskningsprosjekter innenfor dette området.

- Planen er å utnytte begge institusjoners tilbud på masterkurs hvor utveksling av masterstudenter inngår i prosjektet. Dette passer godt inn i profilen for det nye internasjonale studiet ”Environmental Technology” som er til styrebehandling for godkjenning i disse dager, sier Tor Hemmingsen.