MENY

3,5 mill. i EU-midler til digitalt kurs for nye studenter

I samarbeid med litauiske Kaunas University of Technology og Island Universitet skal Universitetsbiblioteket og Skolelaboratoriet ved UiS lage et videobasert digitalt kurs som skal lette overgangen til studentlivet.

3,5 mill. i EU-midler til digitalt kurs for nye studenter Overgangen til studentlivet kan være utfordrende. Det nye kurset skal gi grunnleggende innsikt i ferdigheter som akademisk skriving og -lesing og tidsplanlegging. (Illustrasjonsfoto)

Målet er at nye studenter raskere skal finne seg til rette i studentrollen, og at kurset skal hjelpe dem til å få bedre studieresultater.

Prosjektet har fått 328 880 euro, vel 3,5 norske kroner, fra Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. 

Prosjektet starter 1. september, og skal sluttføres høsten 2023. Selve kurset skal være klart til semesterstart 2022.

Inspirere og motivere

– Innholdet skal inspirere og motivere studentene, og bidra med de første stegene på veien mot det vi kaller akademisk dannelse, altså at studentene får et forhold til studentrollen. forteller prosjektleder Ingeborg Marie Jensen ved Universitetsbiblioteket

For mange nye studenter kommer det som et sjokk at så mye er overlatt til dem selv. Kurset skal gi grunnleggende innsikt i akademiske ferdigheter som søking, kildekritikk, kildebruk, akademisk skriving og -lesing, tidsplanlegging og hvilke krav som stilles til en student, gode råd for studieteknikk, hvor det er hjelp å få og hvordan de best kan legge opp sin egen studiehverdag.

Bred målgruppe

Målgruppen er både 19-åringer som kommer direkte fra videregående, og voksne studenter.

– Det blir ikke et fullstendig kurs, men materialet vil gi et innblikk i ulike temaer og inspirere til videre læring, forteller Jensen.

Hun påpeker at i denne typen prosjekter, Strategisk Partnerskap, er forståelsen som oppnås mellom institusjoner fra tre forskjellige land, også en viktig del av resultatet. I løpet av prosjektperioden vil det bli gjennomført flere kartlegginger av studenters behov for opplæring i disse temaene, og det vil bli brukt tid på systematisk erfaringsdeling mellom institusjonene.

YouTube-snutter

Hovedelementet i selve kurset er korte YouTube-snutter som skal være både underholdende og lærerike.

Det skal også lenkes til annet innhold, som kildekompasset.no, akademiskskriving.no, og lokalt materiale laget på den enkelte institusjonen.

Alle de tre universitetene skal bidra med både forarbeid, produksjon og etterarbeid. For UiS vil NettOp, UiS’ avdeling for utvikling av digitale læremidler, og tv-produksjonsselskapet Screen Story stå for selve produksjonen. Alt den enkelte partner i prosjektet produserer, vil bli delt med de to andre.

Relevant for studenter i hele Europa

Alt materialet skal være tilgjengelig på fire språk, norsk, islandsk, litauisk og engelsk, men i ulike former. Noe blir tekstet, og noe blir produsert  på flere språk.

Tanken er at det ferdige innholdet skal være relevant for studenter i hele Europa, ikke bare ved de tre universitetene.

Tekst: Elin Nyberg